Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna

Krótki opis projektu

Projekt "Bikes and friends" ("Rowery i przyjaciele") realizujemy wraz z holenderską organizacją seniorską ANBO, reprezentująca ponad 400 tys . holenderskich seniorów. ANBO to organizacja o zasięgu krajowym mająca oddziały w całej Holandii, zajmująca się doradztwem, reprezentowaniem interesów seniorów, oraz działaniami edukacyjnymi i kulturalnymi przeznaczonymi dla osób starszych.Głównym celem projektu jest propagowanie kolarstwa oraz wykorzystanie tej tematyki do podejmowania aktywności edukacyjnej i społecznej. Udział w projekcie umożliwi seniorom rozwój umiejętności społecznych, międzykulturowych, osobistych jak i językowych. Przyczyni się też do lepszego poznania kraju partnerskiego i jego specyfiki, w tym sytuacji seniorów.Projekt będzie realizowany przez 2 lata: od sierpnia 2011 do lipca 2013. W tym czasie organizacje partnerskie zrealizują po 3 wizyty wolontariackie w każdym z krajów z udziałem 2 wolontariuszy każda. Każda z wizyt będzie trwała po 3 tygodnie. Wolontariusze w trakcie pobytu w kraju partnerskim będą pomagali w bieżącej działalności organizacji goszczącej, współorganizowali i prowadzili działania edukacyjne i rekreacyjne dla lokalnych seniorów, oraz podejmowali prace na rzecz społeczności lokalnej. Działania wolontariackie będą zorganizowane w ten sposób aby stworzyć jak najlepszą okazję do wzajemnego uczenia się i rozwoju.

Prócz przygotowania i organizacji wizyt, prowadzone będą wspólne działania lokalne takie jak przygotowanie i wymiana prezentacji na temat krajów, regionów i organizacji, konkurs fotograficzny dla seniorów "Rower z mojego kraju" , spotkania pomiędzy seniorami z krajów partnerskich z wykorzystaniem komunikacji internetowej i inne.

Wizyty wolontariuszy będą okazją do zapoznania się z kulturą i dniem dzisiejszym krajów partnerskich, a wspólnie podejmowane działania - do nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy seniorami z Polski i Holandii.
Engine by Piotr Skowronek