Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna

Aktualności

19.09.2016

Akademia znów wyrusza w drogę ... ku Europie


Akademia Pełni Życia rozpoczyna realizację kolejnego międzynarodowego projektu "W stronę Europy - wzmocnienie potencjału organizacji w obszarze promowania i prowadzenia współpracy międzynarodowej" finansowanego ze środków Programu Erasmus+, Akcja 1 - Mobilność edukacyjna.

Celem projektu, realizowanego w okresie do 01 września 2016r. do 31 października 2017r., jest przygotowanie i zmotywowanie edukatorów, działaczy, a przede wszystkim wolontariuszy, skupionych w naszej organizacji do podejmowania działań na rzecz:
- rozszerzenia jakościowego i ilościowego współpracy międzynarodowej prowadzonej przez nasze stowarzyszenie;
- rozszerzenia jakościowego i ilościowego oferty edukacyjnej naszego stowarzyszenia w obszarze kultury i języka francuskiego;
- promowania i wspierania współpracy międzynarodowej wśród organizacji seniorskich w naszym regionie.

W projekcie przewidziane są działania lokalne promujące jego cele i przygotowujące do wyjazdów, oraz realizacja dwóch typów mobilności: udziału 1 osoby w 5-dniowym job shadowing w jednej z organizacji zajmującej się edukacją seniorów we Francji oraz udziału 7 osób w specjalnie zaprojektowanym na nasze potrzeby kursie językowo-komunikacyjnym w Wielkiej Brytanii, którego program obejmie zagadnienia związane z kompetencjami niezbędnymi do efektywnego udziału w spotkaniach międzynarodowych.

Uczestnikami projektu - jego działań lokalnych i mobilności - będą działacze (członkowie Zarządu) i wolontariusze w wieku 60+, oraz edukatorzy, pracujący w naszej organizacji. W mobilnościach wezmą udział osoby posiadające wymagane w projekcie kompetencje językowe, doświadczenie we współpracy międzynarodowej, ale realizowane z pozycji "drugoplanowych", oraz pomysły i silną motywację do podejmowania działań określonych w powyżej wymienionych celach projektu.Głównymi rezultatami projektu będzie nabycie przez grupę działaczy i wolontariuszy kompetencji niezbędnych do aktywnego wspierania współpracy międzynarodowej w naszej organizacji oraz wśród organizacji seniorskich w naszym regionie oraz nawiązanie i rozwój współpracy z krajami francusko-języcznymi, w pierwszej kolejności z Francją, prowadzonej w paralelnym związku z rozwojem oferty edukacyjnej dotyczącej przybliżania kultury i języka francuskiego,

Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji organizacji seniorskich w naszym regionie w kierunku nawiązywania, prowadzenia i rozwoju współpracy międzynarodowej oraz lepszego wykorzystania możliwości stwarzanych przez fundusze europejskie.

Szczegółowe, bieżące informacje o realizacji projektu można znaleźć na blogu: kliknij tutaj!

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.

12.07.2016


Konferencja "Jak zwiększyć efektywność i atrakcyjność zajęć języka angielskiego dla osób po 55 roku życia"


W dniu 08.07.2016r. zorganizowana została konferencja szkoleniowa "How to increase the efficiency and attractiveness of English courses for 55+ learners - ideas and examples" w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu Innovative methods for increasing effectiveness of teaching English of 55+ learners - InMETE 55+". Spotkanie to skierowane było do nauczycieli języka angielskiego pracujących w organizacjach pozarządowych i innych instytucjach działających nie dla zysku w obszarze edukacji osób starszych. Celem spotkania było przekazanie informacji o realizowanym przez nas projekcie i jego efektach oraz podzielenie się z innymi nauczycielami wypracowanymi metodami, ćwiczeniami i materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli języków obcych.W trakcie spotkania odbyły się praktyczne warsztaty metodyczne, podczas których uczestnicy mogli poznać wybrane, stworzone przez grupę projektową zadania, przydatne w uczeniu angielskiego osób po 55 roku życia, i samodzielnie je wykonać. Podczas zajęć w Muzeum Narodowym w Krakowie (Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach) zaprezentowane zostały przykłady ćwiczeń jakie można wykonywać z seniorami poza salą lekcyjną, a także omówione zostały praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć w terenie. Całe spotkanie zakończyło się żywą dyskusją na temat możliwości wykorzystania przedstawionych materiałów, ich dalszego rozwijania i rozpowszechniania. Na zakończenie konferencji poza certyfikatami każdy uczestnik otrzymał zestaw materiałów dydaktycznych (zawierających konspekty zajęć wraz z materiałami dydaktycznymi dla lektorów, zestaw ćwiczeń i zadań do wykorzystania podczas zajęć dla seniorów oraz sylabusy kursów języka angielskiego dla osób po 55 roku życia na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym) oraz przygotowaną przez naszych słuchaczy-seniorów małą niespodziankę - ręcznie zdobionego motyla - będącego symbolem naszego projektu.Wspólny czas był także okazją do rozważań na temat możliwości kontynuacji współpracy pomiędzy lektorami pracującymi z osobami w średnim i starszym wieku. Razem było nam tak dobrze, iż trudno było się rozstać, a spotkanie trwało jeszcze długo po oficjalnym zakończeniu konferencji!

Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wyjątkowego spotkania, które mamy nadzieję, iż da początek wielu dalszym wspólnym działaniom lektorów pracujących z seniorami: kliknij tutaj!

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować to spotkanie:
- Miejskiemu Centrum Dialogu za udostępnienie sali i życzliwe przyjęcie nas i uczestników konferencji;
- naszym słuchaczom-seniorom za przygotowanie pięknych motylkowych niespodzianek dla naszych gości oraz przepysznych placków, które dały nam siłę;
- wolontariuszom Akademii za wsparcie we wszystkich pracach organizacyjnych!

Szczególne podziękowania kierujemy do wspaniałych uczestników konferencji, za wyjątkowe zaangażowanie i wspaniała atmosferę, jaką udało się podczas tego spotkania razem stworzyć!


30.05.2016r.
Pożegnanie z Rzymem

W dniach 27-30 czerwca przedstawicielki Akademii brały udział w ostatnim spotkaniu międzynarodowym w ramach projektu "Innovative methods for increasing effectiveness of teaching English of 55+ learners - InMETE 55+" ("Innowacyjne metody zwiększania efektywności nauczania osób po 55 roku życia języka angielskiego") finansowanego ze środków Programu Erasmus+, Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne.Przez kilka dni pobytu w Rzymie partnerzy projektu dokonali podsumowania dotychczasowych działań projektowych, pracowali nad dokończeniem filmu promującego jego realizację, jak również przygotowywali spotkania rozpowszechniające (Multiplier events), które niebawem odbędą się w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Spotkanie to było także okazją do ewaluacji projektu i omówienia wniosków po dwóch latach współpracy. Wspólnie zastanawialiśmy się w jaki sposób kontynuować naszą współpracę i jak jeszcze lepiej realizować dalsze projekty.To był bardzo radosny i myły czas, choć na zakończenie niejednej osobie łza zakręciła się w oku na myśl, że to już ostatni raz spotykamy się w tym gronie.

Zdjęcia z tego spotkania można zobaczyć w naszej facebookowej galerii: kliknij tutaj!


20.05.2016r.
Nowe projekty w Akademii

Z radością informujemy, iż Akademia otrzymała dwa kolejne dofinansowania w konkursach grantowych. W ramach projektu „W stronę Europy – wzmocnienie potencjału organizacji w obszarze promowania i prowadzenia współpracy międzynarodowej” realizowanego w Akcji 1 programu Erasmus+ Edukacja dorosłych będziemy podnosić kompetencje naszej kadry. Z kolei projekt „Czas na angielski – angielski na czasie. Zajęcia edukacyjne dla małopolskich seniorów” dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego pozwoli nam rozwinąć ofertę zajęć językowych dla osób po 60 roku życia.


10.05.2016r.
Quality Matters Seminar

W dniach 4-7 maja 2016r. nasza przedstawicielka brała udział w międzynarodowym seminarium „Quality Matters Seminar - A cross-sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme”. W trakcie spotkania prawie czterdziestu przedstawicieli różnych instytucji i organizacji z całej Europy i kilku krajów ościennych, realizujących projekty międzynarodowe w ramach programu Erasmus+, dzieliło się swoimi doświadczeniami. Zaprezentowano wiele konkretnych i praktycznych rozwiązań i działań mających na celu zapewnić jak najwyższą jakość wykonywanych projektów. Spotkanie to było tym bardziej cenne, iż brały w nim udział osoby reprezentujące różne sektory (od edukacji poza formalnej młodzieży po nauczanie dorosłych) i typy instytucji. Mamy nadzieję, iż zdobyte w trakcie jego trwania wiedza i umiejętności przyczynią się do przygotowywania i realizowania przez nas jeszcze lepszych jakościowo projektów międzynarodowych.

Zdjęcia z tego seminarium można zobaczyć w naszej facebookowej galerii: kliknij tutaj!


29.04.2016r.
I Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów

W dniu 25 kwietnia 2016r. przedstawicielki Akademii brały udział w I Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów. Spotkanie odbyło się w sali Obrad Rady Miasta Krakowa.


15.03.2016r.

Spotkanie miedzynarodowe
w projekcie InMete 55+

W dniach 11 -13 marca 2016r. gościliśmy w Akademii naszych przyjaciół z Włoch i Węgier, którzy przyjechali na kolejne spotkanie partnerskie w ramach projektu „Innovative methods for increasing effectiveness of teaching English of 55+ learners” – InMete 55+. Poza odwiedzinami w Akademii przedstawiciele włoskiej organizacji UNIEDA mieli okazję odwiedzić jedną z krakowskich szkół – Kostkę Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie, gdzie podczas dnia otwartego szkoły mogli zobaczyć jak polska młodzież uczy się i wymienić swoje spostrzeżenia w zakresie nauczania języka angielskiego z nauczycielami pracującymi w naszym kraju.Podczas spotkania zaprezentowane zostały gotowe efekty pracy grupy partnerskiej: zestaw materiałów przydatnych w nauczaniu języka angielskiego , plany lekcji wraz z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli oraz sylabusy do kursów angielskiego dla seniorów. Dyskutowaliśmy nad ostatnimi poprawkami jakie mają być w nich uwzględnione, planowaliśmy pracę na kolejne miesiące, ustalaliśmy szczegóły dotyczące spotkań rozpowszechniających rezultaty projektu, które w lipcu odbędą się w każdym z krajów. W ciągu tego intensywnego spotkania pracowaliśmy także nad nowymi drogami promocji i upowszechniania projektu – nasi partnerzy z Włoch zaprezentowali nam wstępną wersje przygotowanego filmu promocyjnego. Z niecierpliwością czekamy na ukończenie prac nad tym materiałem.


Część spotkania odbyła się poza siedzibą Akademii – podczas zajęć w plenerze nasi goście mieli okazję wcielić się w rolę uczniów i poznać stosowaną przez naszych nauczycieli grę, którą można wykorzystać do nauki języków obcych. Przy przepysznym barszczyku z krokietami i wspaniałych ciastach nasi przyjaciele miło i twórczo spędzili te dni w Krakowie.

Zdjęcia z tego spotkania można zobaczyć w naszej facebookowej galerii: kliknij tutaj!


29.02.2016r.
Szkolenie z walidacji wiedzy i umiejętności

W dniach 22-26 lutego 2016r. w ramach projektu "Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa" kolejna osoba z Akademii wzięła udział w szkoleniu zagranicznym, poświęconym tym razem ocenie kompetencji zdobywanych w ramach edukacji nieformalnej i pozaformalnej. Biorąca udział w tygodniowym warsztacie Joasia uczyła się w jaki sposób można oszacować to, czego uczymy się poza formalnym systemem edukacji i jak można potwierdzać (przy pomocy jakich narzędzi i dokumentów) nabyte kompetencje.

Szczegółowe sprawozdanie z wyjazdu można znaleźć na blogu projektu: kliknij tutaj!

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.

12.02.2016r.

Wizyta w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Na numer alarmowy 112 dzwonimy gdy zagrożone jest ludzkie życie lub mienie. Zwykle rozmawiamy zdenerwowani, przestraszeni, często niewiele pamiętamy z tej rozmowy, choć łączy się on dla nas z trudnym przeżyciem. Nasi rozmówcy to operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112. Mieliśmy okazję ich poznać w miejscu ich pracy. Akademia Pełni Życia chcąc poszerzać wiedzę obywatelską seniorów tym razem zaprosiła ich na ulicę Basztową, gdzie mieści się "Telefon 112". Przywitał nas Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, dziękując za krzewienie wiedzy o ratownictwie ratunkowym wśród seniorów.


01.02.2016r.
Szkolenie autobiograficzne w słonecznej Italii

W dniach 25-29 stycznia 2016 dwie przedstawicielki Akademii brały udział w warsztatach "Autobiographical methodologies in adult education. Training course for trainers and staff members of adult education organizations". Szkolenie zostało zorganizowane w Rzymie przez Włoską organizację UNIEDA. Podczas tygodniowego pobytu w słonecznej Italii Agnieszka i Malwina uczyły się jak wykorzystywać metody autobiograficzne w edukacji dorosłych, poznawały wiele przydatnych technik pracy z seniorami i ćwiczeń autobiograficznych.Szczegółowe sprawozdanie z wyjazdu można znaleźć na blogu projektu: kliknij tutaj!

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.


Engine by Piotr Skowronek