Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna

Klub Seniora Europejczyka

Klub Seniora Europejczyka to samodzielna inicjatywa członków Akademii.

Służy celom edukacyjno - towarzysko - administracyjnym.

Klub ma regułę otwartą - zaprasza na swoje spotkania wszystkich zainteresowanych, chętnie przyjmuje ich inicjatywy, nie jest wymagane członkowstwo w Stowarzyszeniu. Udział w spotkaniach KSE jest nieodpłatny.

Spotkania Klubu odbywają się w poniedziałki o godz. 11.00.

Osobą odpowiedzialną za spotkania Klubu jest Pani Małgorzata Polaczek.


JAK TO SIĘ ZACZĘŁO ... POCZĄTKI KSE

Klub Seniora Europejczyka powstał w roku 2004 w trakcie realizacji projektu "Porozmawiajmy o Europie - Klub Seniora Europejczyka" kierowanego do seniorów z Małopolski. Celem projektu było przybliżenie seniorom tematyki Unii Europejskiej.
Więcej o projekcie >>>

Po zakończeniu projektu jego uczestnicy, zachęceni do zdobywania nowych informacji, ciągle bardziej ciekawi świata, postanowili nadal się spotykać i organizować zajęcia we własnym zakresie.

Zajęcia Klubu mają różną formę:
1. Forum dyskusyjne
2. Wycieczka
3. Wykład
4. wykłady z serii
    a. Szkoła Świadomego Obywatelstwa
    b. Zadbajmy o siebie
    c. Klub Komputerowy dla Seniorów
    d. Nasze zainteresowania
    e. Poznajemy świat

Spotkania Klubu Seniora Europejczyka są bezpłatne. Pod koniec każdego miesiąca uczestnicy planują zajęcia na następny miesiąc, zapraszają ciekawych gości, organizują wycieczki, dzielą się własną wiedzą i zdolnościami. Zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w zajęciach KSE. A jeśli mają Państwo ciekawą historię do opowiedzenia, lub wiedzę do zaprezentowania - zapraszamy tym bardziej!

Galeria KSE >>>


Engine by Piotr Skowronek