Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna

Projekty zrealizowane

 1. Lipiec - wrzesień 2017
  Projekt "Aktywne lato - zajęcia edukacyjne dla seniorów" realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

  Projekt ten miał na celu stymulowanie i wsparcie seniorów z rejonu województwa Małopolskiego w podejmowaniu i rozwijaniu aktywności edukacyjnej, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia marginalizacji społecznej osób starszych. Akademia realizowała go w okresie od 10 lipca do 30 września 2017r. Projekt adresowany był do osób 60+ z terenu całego województwa.

  W projekcie proponowaliśmy następujące rodzaje zajęć:
  - praktyczną naukę korzystania z języka angielskiego w formule popularnej "Letniej szkoły" dla mniej i bardziej zaawansowanych
  - konwersacje z obcokrajowcami dla osób ze znajomością języka angielskiego
  - kursy komputerowe "Angielski z laptopem" - nauka korzystania z zasobów internetowych do nauki języka
  - warsztaty fotograficzne "Krakowski pejzaż" dla osób, które chciałyby nauczyć się podstaw fotografii lub udoskonalić swoją technikę wykonywania zdjęć pod okiem instruktora
  - wykłady i turystyka literacka z cyklu "Kraków miastem literackim - szlakami krakowskich literatów" - zajęcia częściowo prowadzone w terenie.
 2. Czerwiec - grudzień 2016
  Projekt "W wehikule czasu: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość - edukacyjne zajęcia dla seniorów" realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

  Projekt "W wehikule czasu: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość - edukacyjne zajęcia dla seniorów" skierowany był do osób powyżej 60 roku życia z terenu Małopolski. Celem projektu było zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjno-kulturalnej dla osób starszych oraz promowanie działań na rzecz zwiększenia aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów.

  W ramach projektu poruszaliśmy się jak w wehikule czasu łącząc dotychczasowe doświadczenia seniorów z poznawaniem współczesnego świata, ucząć się jak o tym, co dla osób starszych ważne, mówić wykorzystując nowe środki przekazu, oparte na nowoczesnych technologiach.

  W ramach realizacji projektu zorganizowane zostały:

  - cykl wykładów "Wehikuł czasu - podróże między przeszłością a współczesnością"
  Tematykę wykładów stanowił cykl zajęć obejmujący zagadnienia szczególnie ważne dla osób starszych w tym: przygotowanie i adaptacja do starości we współczesności; aktywność w starszym wieku - jak twórczo spędzać wolny czas; znaczenie osób starszych w społeczeństwie na przestrzeni wieków, życie seniorów dawniej i dziś; pamięć seniorów - jak się zmienia i jak z niej korzystać; nowoczesne technologie w służbie pamięci; komunikacja międzypokoleniowa i z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu; miejsca szczególnie ważne dla seniorów w Krakowie

  - zajęcia komputerowe - "Współczesność w służbie przeszłości" Celem zajęć komputerowych było z jednej strony przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu seniorów poprzez wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do spranego posługiwania się komputerem i Internetem. Zajęcia te zaprojektowane zostały w ten sposób, by pozwoliły seniorom nabyć umiejętności lepszego i ciekawszego pokazywania przeszłości młodszemu pokoleniu:
  "Komputer bez barier" - kurs podstawowy obsługi komputera,
  "Internet nie tylko dla młodych" - kurs obsługi Internetu,
  "Uchronić od zapomnienia" - kurs komputerowy cyfrowej obróbki zdjęć,
  "Pamiętnik nowoczesnego seniora" - komputerowy kurs tworzenia blogów.
  "Rok z bliskimi" - warsztaty komputerowe tworzenia kalendarzy ze zdjęciami rodzinnymi.
  "Sięgnijmy do korzeni" - komputerowe warsztaty tworzenia drzewa genealogicznego.

  - warsztaty fotograficzne "Zatrzymaj chwilę obiektywem"
  Przeznaczone dla osób, które chciały nauczyć się jak lub udoskonalić swoja technikę wykonywania fotografii pod okiem instruktora

  - "Twórcze posiady - warsztaty plastyczne z niespodzianką"
  To spotkania, na których seniorzy zachęceni byli do wspólnego tworzenia, wykonywania określonych prac plastycznych i artystycznych, które miały jednak być zarazem okazją do wspólnej rozmowy, wspominania, opowiadania ważnych dla siebie historii.

  - "Krakowskie podróże w czasie i przestrzeni - terenowe warsztaty kognitywno - sentymentalne"
  Zorganizowane zostały wyjścia pozwalające z jednej strony zwiedzić różne miejsca w Krakowie, z drugiej wykonać różnorodne zadania przywołujące wspomnienia związane z tymi miejscami

  - spotkania dyskusyjne "Jak za dawnych lat…"
  Mają na celu zgromadzić seniorów, w szczególności starszych wiekiem, na wspólnych rozmowach o ważnych dla nich tematach, dzieleniu się wspomnieniami i życiowymi historiami.

  - autorskie warsztaty pamięciowo autobiograficzne "Reminiscencje przez miejsca przywołane"
  Odbywające się w różnych miejscach Krakowa, mających zachęcać seniorów do przywoływania określonych wspomnień i dzielenia się nimi z innymi.

  - warsztaty autobiograficzne "Zbierzmy okruchy przeszłości w księgę wspomnień"
  Celem tych zajęć było przyjrzenie się różnym etapom naszego życia i ich podsumowanie poprzez wykonanie określonych zadań i ćwiczeń.

  - "Opera - wehikuł doznań"
  to wspólne wyjście seniorów do Opery Krakowskiej na jedną z proponowanych tam oper.

  Na zakonczenie realizacji projektu powstała prezentacja przedstawiajaca działania projektowe oraz będąca swoistym wernisażem prac stworzonych w jego ramach przez seniorów:
 3. Czerwiec - październik 2016
  Projekt "Czas na angielski - angielski na czasie. Zajęcia edukacyjne dla małopolskich seniorów" współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

  Projekt skierowany był do osób powyżej 60 - tego roku życia z terenu Małopolski. Celem projektu było stymulowanie i wsparcie seniorów z województwa Małopolskiego w podejmowaniu i rozwijaniu aktywności edukacyjnej w obrębie nauki języka angielskiego, a poprzez to lepsze włączenie tej grupy wiekowej w społeczeństwo europejskie, przełamywanie barier i lęków związanych z posługiwaniem się językiem obcym i podróżowaniem.

  W ramach projektu zapraszaliśmy na:
  - wykłady "Czas na angielski" z zakresu zapamiętywania i technik pamięciowych pod kątem uczenia się języka obcego, komunikacji i przełamywania lęków związanych z podróżą i zachęcających do podjęcia wysiłku związanego z nauką języków obcych oraz podróżowaniem,
  - kursy komputerowe "Angielski przy komputerze", dotyczące korzystania z zasobów internetowych do nauki języków obcych,
  - zajęcia "Let's play", podczas których słuchacze będą uczyć się języka angielskiego poprzez gry, zabawy, piosenki, a w trakcie spotkań uczestnicy wraz z trenerem przygotują grę miejską,
  - grę miejską na terenie Starego Miasta, która powstanie podczas spotkań "Let's play",
  - zajęcia edukacyjne w ramach "Szkoły letniej" języka angielskiego, wspierane przez obcokrajowca,
  - zajęcia edukacyjne "Angielski w podróży" rozwijające kompetencje językowe słuchaczy pomocne podczas podróżowania.

  Powstanie również podręcznik: "Angielski na czasie" - zbierający informacje o angielskich czasach wraz z przykładami i ćwiczeniami, który będzie bezpłatnie dostępny w formie książki i w formie elektronicznej (do wyczerpania nakładu).

  Informacje o projekcie i zapisy przyjmowane były w Punkcie Informacyjnym działającym przez cały czas trwania projektu.

  Udział we wszystkich zajęciach był nieodpłatny, o zapisach decydowała kolejność zgłoszeń.


 4. Kwiecień - grudzień 2015
  Projekt "Silva rerum - dla każdego coś ciekawego. Aktywizujące zajęcia edukacyjno-kulturalne dla seniorów" współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

  W ramach projektu odbywały się:
  • wykłady
  • wspólne wyjścia do teatru i muzeum
  • spotkania z ciekawymi ludźmi
  • rozmowy o literaturze
  • poznawanie dzisiejszego i dawnego Krakowa
  • warsztaty plastyczne
  • warsztaty "Lato z pamięcią"
  • rozmowy na ciekawe tematy
  • poznawanie możliwości laptopów
  • wycieczki po Małopolsce


  Wszystkie spotkania w ramach projektu były bezpłatne, na każde z nich obowiązywały osobne zapisy.

  W ramach projektu powstały rekomendacje ciekawych miejsc do zwiedzenia, a seniorzy prezentowali swoje pasje, zachęcając inne osoby starsze do różnorodnych aktywności:

  "Pasje, pasje ..." - kliknij tutaj!!!

  "Prosto z afisza" - kliknij tutaj!!!


 5. Sierpień - listopad 2015
  Projekt "Seniorzy w Europie - przełamywanie barier w uczeniu się języków w starszym wieku" realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

  Od sierpnia do listopada 2015r. Akademia realizowała projekt "Seniorzy w Europie - przełamywanie barier w uczeniu się języków w starszym wieku" dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

  Osoby po 60 roku życia z województwa Małopolskiego mogli w jego ramach brać udział w zajęciach letniej szkoły języka angielskiego oraz konwersacjach z obcokrajowcami. Organizowane były innowacyjne, stymulujące kreatywność zajęcia "five o'clock" - w formule angielskiej herbatki, z udziałem rodowitego Brytyjczyka oraz kursy komputerowe korzystania z zasobów internetowych do wspomagania nauki języka angielskiego. W ramach projektu zorganizowany został także specjalny kurs ośmielający języka angielskiego dla osób, które dopiero chciały zobaczyć, czy udział w zajęciach języków obcych to coś dla nich.


 6. Lipiec 2015 - grudzień 2016
  Projekt "Centrum Aktywności Seniorów - dojrzały smak życia!" współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków.

  Od 1 lipca 2015 do grudnia 2016r Akademia realizowała projekt "Centrum Aktywności Seniorów - dojrzały smak życia!" dzięki któemu prowadziliśmy jedno z Centrów Aktywności Seniorów w Krakowie, realizując różnorodne zajęcia dla osób starszych. Celem projektu była poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 + z terenu miasta Krakowa, poprzez pobudzenie, rozwijanie i stworzenie warunków do realizacji aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów, promowanie wolontariatu i integracji międzypokoleniowej.

  W ramach pakietu zajęć edukacyjnych zapraszaliśmy seniorów na:
  - kursy z zakresu korzystania z nowych technologii,
  - kursy korzystania z aparatu fotograficznego,
  - kursy języka angielskiego i francuskiego,
  - warsztaty plastyczne z elementami rękodzieła,
  - seminaria z zakresu wiedzy obywatelskiej,
  - treningi z zakresu mediacji.

  W ramach pakietu zajęć rozwojowych zapraszaliśmy na:
  - gry planszowe rozwijające funkcje poznawcze,
  - towarzyskie gry stolikowe,
  - petankę - boule,
  - nordic walking,
  - gimnastykę rehabilitacyjną z elementami jogi i pilates,
  - innowacyjne zajęcia "Ekspresja ruchem i formy para-teatralne",
  - spotkania rytmiczno - ruchowe z wykorzystaniem bębnów jembe.

  W ramach zajęć międzypokoleniowych zapraszaliśmy na:
  - spotkania prowadzone przez seniorów dla młodzieży,
  - wspólne pasje dziadkowie i wnuki.

  Udział we wszystkich zajęciach był bezpłatny.


 7. Wrzesień 2014 - sierpień 2016
  Projekt międzynarodowy"Innovative methods for increasing effectiveness
  of teaching English of 55+ learners"
  finansowany ze środków Programu Erasmus+, Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne.

  Celem projektu, realizowanego we współpracy z organizacjami edukacji dorosłych z Włoch i Węgier, było opracowanie innowacyjnych metod i materiałów mogących wzbogacić lekcje angielskiego dla osób starszych, by poprzez nie zwiększyć zarówno efektywność jak i atrakcyjność nauczania i uczenia się seniorów. W ramach realizacji projektu wypracowane zostały propozycje zajęć wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia lekcji, głównie prowadzonych w terenie, nastawionych na wspieranie i stymulowanie funkcji poznawczych dorosłych słuchaczy oraz ich kompetencji komunikacyjnych. Powstałe programy zajęć wykorzystują zasoby kulturowe i historyczne, odwołwołują się do przykładów i inspiracji płynących między innymi z muzyki czy poezji, wykorzystywać elementy form parateatralnych i ekspresji ruchem, bazować na wiedzy o zasadach i metodach pamięciowych.

  W realizację projektu zaangażowani byli edukatorzy z partnerskich organizacji, którzy wzięli udział w 6 spotkaniach międzynarodowych: 2 w Rzymie, 2 w Szegedzie oraz 2 w Krakowie.

  General information about the project (English) >>>

  Aktualności >>>

  News >>>

  Blog projektu >>>


 8. Wrzesień 2014 - lipiec 2015
  Projekt "Nowoczesny bank dla seniora - bezpieczne i efektywne korzystanie z usług bankowych" realizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

  Zmiany jakie dokonały się w ostatnich latach w zakresie organizacji systemu usług finansowych i bankowych, a w szczególności powszechne użycie nowoczesnych technologii komunikacyjnych, sprawiły, iż starsze pokolenie zostało w znacznym stopniu wyłączone z możliwości korzystania z dostępnych usług bankowych. By pomóc seniorom lepiej poznać zasady działania systemów i narzędzi finansowych oraz wyposażyć ich w umiejętności niezbędne do sprawnego korzystania z różnorodnych usług bankowych Akademia w ramach projektu "Nowoczesny bank dla seniora" zaproponowała osobom starszym z Małopolski szereg ciekawych zajęć i spotkań. Dzięki projektowi konta internetowe, zasady ich organizacji i bezpieczeństwa, transakcje finansowe dokonywane drogą elektroniczną, karty płatnicze czy wreszcie działanie i bezpieczeństwo systemów bankowych we współczesnym świecie, stały się bardziej dostępne dla seniorów.

  W ramach projektu przekazana została wiedza i umiejętności z zakresu korzystania z Internetowych narzędzi finansowych na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym. Uczestnicy zajęć terenowych na prawdziwych kontach, praktycznie zapoznawali się z zagadnieniami bankowymi. Spotkania warsztatowe z bankowcami stworzyły szansę swobodnej rozmowy, swobodnego zadawania pytań oraz asertywnego proszenia o dodatkowe informacje.

  Konsultacje z prawnikiem miały formę indywidualnych spotkań ze specjalistą z wymogiem wcześniejszego zapisania się i podania tematu. Natomiast konsultacje indywidualne dotyczyły różnorodnych zagadnień, rozwiązywane były w ich trakcie również indywidualne problemy zgłaszane przez uczestników szkoleń. Udział we wszystkich zajęciach był bezpłatny.

  Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.


 9. Lipiec 2014 - czerwiec 2016
  Międzynarodowy projekt "Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejacego się społeczeństwa" finansowany ze środków Programu Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna.

  Celem projektu było podniesienie jakości prowadzenia zajęć i rozwój naszej organizacji poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności personelu Akademii zarówno w zakresie stosowanych w Europie metod i narzędzi zarządzania, organizacji, promocji i walidacji uczenia się i nauczania, a także wprowadzenia nowych narzędzi i metod nauczania dotyczących w szczególność technik pamięciowych i ekspresji ruchem.

  Na potrzeby realizacji projektu opracowany został Europejski Plan Rozwoju organizacji, zakładający odbycie 10 wyjazdów szkoleniowych naszego personelu w ww. zakresie. Projekt był realizowany we współpracy z organizacjami z Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Hiszpanii.

  Zapraszamy do odwiedzania bloga projektu, gdzie na bieżąco umieszczaliśmy informację o realizowanych działaniach i ich efektach - kliknij tutaj >>>

  W specjalnie przygotowanym zaś raporcie z realizacji projektu można zaś przeczytać w jaki sposób wykorzystaliśmy i planujemy nadal wykorzystywać rezultaty projektu w naszej pracy i dzielimy się praktycznymi wskazówkami do realizacji tego typu projektów - kliknij tutaj >>>


 10. Kwiecień - grudzień 2014
  Projekt "Znajdź swoja pasję! Innowacyjne zajęcia edukacyjno-kulturalne dla seniorów" współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na \lata 2014-2020.

  W ramach projektu zorganizowane zostały innowacyjne zajęcia edukacyjno-kulturalne w 12 różnych tematycznie cyklach, dostosowane do zróżnicowanej grupy odbiorców, w tym dla starszych seniorów(75+):
  "Aktywny umysł - zdrowsze ciało"
  "Pamięci, przemów"
  "Umysł-mózg-ciało"
  "Literatura zwierciadłem naszych czasów"
  "Podróże z poezją w czasie i przestrzeni"
  "A co na to Socrates?"
  "Muzea - nie tylko do zwiedzania"
  "Kraków jakiego nie znacie"
  "Życie jest teatrem"
  "Muzyka nie tylko do słuchania"
  "Kraków - krótki przewodnik historii sztuki"
  "Znajdź w sobie artystę"

  Zajęcia miały charakter seminaryjno-warsztatowy, organizowane były w formule otwartej (istniała możliwość udziału w wybranych spotkaniach poszczególnych zajęć), prowadzone były w angażujący uczestników sposób, częściowo w terenie oraz z udziałem gości specjalnych.

  W ramach projektu uruchomiony był także punkt indywidualnych konsultacji gdzie doświadczony w pracy z seniorami psycholog (korzystając ze specjalnie stworzonych narzędzi) będzie pomagał przełamywać stereotypy w myśleniu o sobie i odnajdywać najwłaściwszy dla danej osoby obszar rozwoju.


 11. Listopad 2013- czerwiec 2015
  Międzynarodowy projekt Wolontariatu Seniorów "Pole and Hungarian, two good friends" ("Polak, Węgier - dwa bratanki") finansowany ze środków Programu Sektorowego Grundtvig "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - LLP).

  W tym projekcie zajmowaliśmy się odkrywaniem i poszukiwaniem wspólnej historii dwóch krajów oraz kultywowaniem ich współczesności. Przekonanie o wyjątkowej relacji między Węgrami i Polską nie jest przypadkiem, znane jest nam przecież dobrze powiedzenie "Polak, Węgier - dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki", które ma również swój odpowiednik w języku węgierskim.

  Generalnym celem projektu było zachęcenie i umożliwienie seniorom pracy w ramach wolontariatu, a tym samym zachęcenie ich do aktywności, nawiązywania nowych przyjaźni i szeroko rozumianego samorozwoju. Seniorzy mogli rozszerzać swą wiedzę o wspólnej historii obu narodów, przyglądać się obecnym relacjom między nimi, ale też mieli niepowtarzalną możliwość na spojrzenie w przyszłość. Była to też świetna okazja do zdobycia nowych doświadczeń i podzielenia się swą wiedzą i talentami z seniorami węgierskimi. Projekt uwieńczyło wspólne świętowanie Dnia Przyjaźni Węgiersko - Polskiej (23 marca).

  Prace związane z projektem odbywały się na płaszczyźnie lokalnej w ramach działań APZ, ale też w miejscowości Szeged na Węgrzech.

  W ramach projektu odbyły się trzytygodniowe wyjazdy do Szegedu dla 6 osób - seniorów, uczestników działań lokalnych, gościliśmy również przez trzy tygodnie łącznie 6 seniorów - naszych przyjaciół z Węgier.

  Więcej informacji o projekcie można znaleźć na podstronie projektu: kliknij tutaj!!!


 12. Sierpień 2013 - lipiec 2015
  Międzynarodowy projekt "Well-being in later life: education, creativity and physical activity" realizowany w ramach Projektów Partnerskich Programu Sektorowego Grundtvig "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - LLP).

  Naszymi partnerami w tym projekcie byli:
  - Stowarzyszenie na rzecz edukacji w starszym wieku- z Wielkiej Brytanii; - Stowarzyszenie kulturalne „le Bazzare” – z Włoch; - Centrum edukacji dorosłych – z Hiszpanii; - Stowarzyszanie „Quadrifolia” - ze Słowacji; - Ośrodek sportowy- z Turcji.
  Głównym tematem projektu było zbadanie jakie czynniki dotyczące procesu edukacji, twórczości artystycznej i rzemieślniczej, tańca i sportu wpływają na wzrost dobrostanu w starszym wieku i jak ten wpływ zintensyfikować.

  W szczególności zajmowaliśmy się motywami jakimi kierują się seniorzy przy podejmowaniu aktywności edukacyjnej, twórczej i fizycznej, spodziewanymi i rzeczywistymi rezultatami, poziomem świadomości i wsparcia ze strony nauczycieli i instruktorów w tym obszarze oraz opracowywaniem i testowaniem nowych rozwiązań, pozwalających na zwiększenie poczucia dobrostanu wynikającego zpodejmowanej aktywności.

  Szczególną uwagę poświęcaliśmy problematyce starszych mężczyzn, którzy wszędzie w Europie uznawani są za grupę ze szczególnymi potrzebami w zakresie edukacji i aktywizacji.

  W ciągu dwóch lat trwania projektu zorganizowanych zostało 6 międzynarodowych seminariów w których łącznie wzięły udział 24 osoby z naszej organizacji (w tym 16 różnych seniorów) oraz działania lokalne realizujące główne zadania projektu. Na koniec projektu została opracowana i opublikowana w formie elektronicznej broszura zawierająca wyniki i konkluzje ze wszystkich prowadzonych działań.

  Więcej informacji o projekcie można znaleźć na jego stronie: kliknij tutaj! >>>


 13. Sierpień 2012 - czerwiec 2014
  Międzynarodowy projekt Wolontariatu Seniorów "Frankfurt and Kraków invite seniors" finansowany ze środków Programu Sektorowego Grundtvig "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - LLP)

  Naszym partnerem w tym projekcie był Frankfurter Verband, największa organizacja pomagająca ludziom starszym i niepełnosprawnym we Frankfurcie nad Menem. Podstawowy cel projektu stanowiło umożliwienie świadczenia usług wolontariackich w organizacji partnerskiej i poprzez owe działania dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z rówieśnikami z zagranicy, zdobywanie nowej wiedzy o miastach i krajach partnerskich jak również rozwijanie współpracy między partnerskimi organizacjami. Poprzez wzajemnie dzielenie się i wzbogacane naszych doświadczeń rozwijaliśmy nowe formy edukacyjnych, rekreacyjnych, turystycznych i społecznych aktywności dla seniorów w obu organizacjach, by poprzez nie promować aktywne starzenie się i działalność społeczną (wolontariacką) w społecznościach lokalnych.

  Głównym tematem projektu było zapoznanie wolontariuszy z kulturą i historią odwiedzanego miasta, jak również ze zwyczajami jego mieszkańców oraz nawiązanie trwałych kontaktów między seniorami z obydwóch miast. W ten sposób chcemy promowaliśmy aktywność i mobilność seniorów oraz zachęcialiśmy ich do uczenia się przez całe życie.

  W ramach projektu 6 woluntariuszy z Polski i 6 wolontariuszy z Niemiec odbyło 3 trzytygodniowe wizyty w kraju partnera, podczas których uczestniczyli w działaniach przygotowanych przez organizacje goszczące (między innymi pomagali tworzyć nową ofertę zajęć edukacyjnych dla swoich rówieśników w kraju partnerskim). Pomiędzy spotkaniami realizowany był także szereg działań mających na celu umocnienie długotrwałych relacji między partnerskimi organizacjami jak i samymi seniorami z obu krajów. W ramach projektu powstały między innymi Neweslettery zawierający informacje o naszych miastach, organizacjach i aktywnościach podejmowanych przez seniorów w Krakowie i Frankfurcie nad Menem.

  Więcej informacji o projekcie można znaleźć na podstronie projektu: kliknij tutaj!!!
  oraz na jego Facebookowej stronie: kliknij tutaj!


 14. Sierpień 2012 - lipiec 2014

  Projekt międzynarodowy "Pamięć w starszym wieku - uczenie - wsparcie - rozwój" ("Memory in later life: learning - supporting - developing" - Memory XL) realizowany w ramach Projektów Partnerskich Programu Sektorowego Grundtvig "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - LLP)

  W projekcie uczestniczyło 6 krajów: Grecja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Węgry i Polska. Nasza organizacja była koordynatorem tego projektu.

  Projekt dotyczył problematyki funkcjonowania pamięci w starszym wieku i jej wpływu na proces uczenia się seniorów. W ramach realizacji projektu przyglądaliśmy się różnym praktycznym pamięciowym zasadom, metodom i technikom, które mogą być wykorzystywane tak przez edukatorów osób dorosłych jak i samych seniorów zarówno w procesie nauczania-uczenia się jak i w codziennym życiu.

  Celem partnerstwa było także poznanie sposobu postrzegania pamięci przez samych seniorów i zachęcanie ich do spojrzenia na nią w bardziej pozytywnym świetle.

  Organizacje partnerskie podejmowały szereg działań lokalnych skierowanych do dorosłych słuchaczy i nauczycieli w celu zidentyfikowania:

  - praktycznych zasad pamięciowych, metod i technik (mnemotechnik) najlepiej wspierających pamięć w starszym wieku, pochodzących z różnych źródeł, prócz naukowych także z życia codziennego, literatury i sztuki, kultury masowej itp.
  - wpływu stylu życia, własnego nastawienia do pamięci i innych czynników indywidualnych na funkcjonowanie pamięciowe osób starszych
  - najlepszych zasad, metod i technik pamięciowych które mogą być wykorzystywane w procesie nauczania-uczenia się osób starszych, zarówno ogólnie jak i w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów.

  Podczas sześciu międzynarodowych spotkań partnerskich, słuchacze-seniorzy jak i nauczyciele osób dorosłych dyskutowali nad poszczególnymi tematami projektu oraz podsumowywali i oceniali wyniki uzyskane na poziomie lokalnym w krajach partnerskich. Spotkania te były także okazją do dalszego planowania działań projektowych i sposobów ich realizacji. Powstałe w wyniku realizacji projektu materiały - a w szczególności zbiór zasad, metod i technik pamięciowych zostały zawarte w specjalnie zaprojektowanym dla seniorów i nauczycieli dorosłych słuchaczy podręczniku, który został rozpowszechniony wśród instytucji i organizacji seniorskich.

  Zachęcamy do odwiedzenia strony facebookowej projektu: kliknij tutaj!


 15. Lipiec - listopad 2013
  Projekt " Seniorzy aktywnymi uczestnikami społeczeństwa obywatelskiego - zajęcia edukacyjne i aktywizujące dla osób starszych" - realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

  Projekt miał na celu zwiększanie kompetencji seniorów w zakresie funkcjonowania poznawczego, posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz obcymi językami, a w konsekwencji lepszego rozumienia współczesnego świata i sprawniejszego uczestnictwa w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim. Poprzez realizację projektu staraliśmy się minimalizować ciągle występujące zjawisko marginalizacji i wykluczenia społecznego osób starszych, dotykającego zwłaszcza starszych seniorów (po 75 roku życia).

  W ramach projektu organizowane były atrakcyjne zajęcia edukacyjno-aktywizujące, dostosowane do potrzeb różnych grup seniorskich, obejmujące trzy bloki tematyczne:

  1. nowoczesne technologie,
  2. wspomaganie funkcji intelektualnych i rozwój osobisty,
  3. wspomaganie komunikacji i integracji międzynarodowej.

  Istotnym elementem projektu było opracowanie, na podstawie uzyskanych w jego trakcie doświadczeń (w tym wyników ewaluacji) programów zajęć i materiałów szkoleniowych, które zostały włączone do stałej oferty Akademii Pełni Życia.


 16. Sierpień 2012 - Lipiec 2013
  Projekt "Make friends with your own memory - workshop for seniors." - realizowany w ramach Akcji Warszatów Gruntviga Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - LLP)

  W ramach projektu przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy międzynarodowy trening pamięci dla seniorów z zagranicy, który odbył się w maju 2013 roku. W warsztatach prowadzonych w języku angielskim wzięło udział 12 osób po 55 roku życia z różnych krajów europejskich.

  Tematyka warsztatu dotyczyła uczenia się w starszym wieku i skupiała się na różnorodnych i innowacyjnych metodach wspomagania i rozwoju pamięci u osób starszych opierających się zarówno na wiedzy naukowej jak i wiedzy ukrytej w sztuce, literaturze, "mądrości ludowej" oraz doświadczeniu życiowym samych uczestników.

  Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z informacjami na temat pamięci, zasadami jej funkcjonowania i technikami wspomagającymi korzystanie z własnych zasobów pamięciowych. Pokazaliśmy także uczestnikom jak wykorzystywać zasoby kulturowe, środowiskowe i osobiste do wspomagania i rozwoju pamięci oraz konstruowania prywatnych strategii pamięciowych.

  Zajęcia te były realizowane w wysoce interaktywny sposób, z wykorzystaniem zróżnicowanych metod pracy, autorskich technik i ćwiczeń zaprojektowanych na potrzeby warsztatów.

  Więcej informacji o projekcie kliknij tutaj!!!>>>


 17. Kwiecień - Wrzesień 2012
  Projekt "Senior świadomym klientem nowoczesnego banku " realizowany dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

  Celem projektu było zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności seniorów w zakresie korzystania z nowoczesnej bankowości, przełamywanie obaw tej grupy osób w stosunku do nowoczesnych systemów bakowych jak również kształtowanie pozytywnych i świadomych postaw seniorów w stosunku do istniejących i postępujących zmian w obszarze nowoczesnej ekonomi i finansów.

  W ramach projektu zorganizowane zostanły różnorodne szkolenia o tematyce bankowej w tym kursy komputerowe, seminaria i konsultacje indywidualne oraz zajęcia praktyczne. Uczestnicy projektu mieli możliwość przećwiczyć zdobyte umiejętności w warunkach rzeczywistych na prawdziwych kontach i pieniądzach oraz porozmawiać w przyjaznych warunkach z przedstawicielami wybranych banków, którzy odpowiadali na wszystkie pytania dotyczące działania systemów bankowych w nowoczesnym społeczeństwie. Niezwykle istotnym elementem projektu było stworzenie seniorom możliwości zapoznania się z rzeczywistymi ofertami banków i nauczenie osób starszych odnajdowania się w roli świadomego klienta banku, który rozumie przedstawiane oferty, umie zadać właściwe pytania i potrafi dokonywać korzystnych wyborów. Projekt zakończyliśmy konkursem wiedzy bankowej z atrakcyjnymi nagrodami. Udział we wszystkich zajęciach projektu był bezpłatny.


 18. Sierpień 2011 - Lipiec 2013
  Projekt "Bikes and friends" ("Rowery i przyjaciele") realizowany w ramach Projektów Wolontariatu Seniorów Grundtviga.

  Projekt ten realizowaliśmy wraz z jedną z największych organizacji seniorskich w Holandii - ANBO. Głównym tematem projektu było promowanie wykorzystywania rowerów jako środka transportu i rekreacji oraz jako "pretekstu" dla edukacji i wymiany międzynarodowej pomiędzy seniorami. Projekt umożliwiał seniorom wykonywanie pracy wolontariackiej w kraju partnerskim, a przez to dawał im możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z rówieśnikami za granicą oraz szanse do rozwoju trwałej współpracy pomiędzy organizacjami partnerskimi.

  Poprzez realizację projektu rozwijalismy nowe formy edukacyjne, rekreacyjne i działalności społecznej dla seniorów w obu organizacjach, a także do promowaliśmy "aktywne starzenie się", w tym poprzez edukację, ćwiczenia fizyczne i rozwijanie kontaktów społecznych.

  W ramach projektu wolontariusze z Holandii przyjeżdżali do Krakowa, zaś nasi słuchacze-seniorzy do Holandii by pomagać w organizacji lokalnych działań dla seniorów oraz społeczności lokalnej w krajach partnerskich.

  Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj!!>>>


 19. Sierpień - Październik 2011
  Projekt "Lato w mieście. Zajęcia edukacyjno rekreacyjne dla seniorów" realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

  Celem projektu było przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób starszych oraz walka ze stereotypowym wizerunkiem nieaktywnego seniora, poprzez organizowanie działań edukacyjnych skierowanych do środowiska osób starszych. Projekt polegał na przeprowadzeniu różnorodnych szkoleń i warsztatów: kursów komputerowych, zajęć z języka angielskiego oraz treningu pamięci dla osób po 60 roku życia. Projekt zakończył się piknikiem, którego program został opracowany wspólnie z seniorami.


 20. Styczeń - Maj 2011
  Projekt "Nie trzymaj pieniędzy w skarpecie. Seniorzy w nowoczesnych systemach bankowych." realizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego.

  Projekt polegał na przeprowadzeniu różnorodnych szkoleń (wykład, szkolenia przygotowawcze, komputerowe szkolenia praktyczne, seminaryjno-warsztatowe, zajęcia konsultacyjne) adresowanych do seniorów z województwa małopolskiego z zakresu zrozumienia i korzystania z nowoczesnych systemów bankowych w szczególności Internetowych form indywidualnych działań finansowych. Różnorodność metod i wysoki stopień interaktywności szkoleń zwiększał ich atrakcyjność i skuteczność.

  Integralną częścią projektu był przygotowany we współpracy z seniorami poradnik dla seniorów, w którym znalazły się, podane w przyjaznej dla starszych osób formie, podstawowe informacje niezbędne dla zrozumienia i wykorzystania nowoczesnych systemów bankowych i ich narzędzi.

  Raport z realizacji projektu >>>

 21. Sierpień 2010 - Lipiec 2012
  Projekt międzynarodowy "English for Seniors - Engaging - Including - Inspiring" (Angielski dla Seniorów - Angażowanie, Włączanie, Inspirowanie) realizowany w ramach Projektów Partnerskich Grundtviga.

  W projekcie uczestniczyło pięć krajów: Litwa, Łotwa, Węgry, Wielka Brytania, Polska. Nasze Stowarzyszenie było koordynatorem tego projektu.

  Wszystkie organizacje partnerskie zainteresowane były nauczaniem języka angielskiego, a w tym projekcie skupiały się na usprawnieniu nauki osób w średnim i starszym wieku. Efektem projektu była między innymi platforma internetowa, która umożliwiała nauczycielom języka angielskiego wymianę doświadczeń i materiałów, a uczniom otworzyła dostęp do ciekawych, innowacyjnych materiałów. Powstał także zestaw wskazówek dla osób zajmujących się nauczaniem seniorów języka angielskiego - opracowany w języku angielskim i dostępny dla wszystkich zainteresowanych nauczaniem seniorów języka angielskiego organizacji działających nie dla zysku. Co ważniejsze, w prace projektowe włączeni byli sami seniorzy, którzy dzieląc się swoim doświadczeniem, wiedzą oraz oczekiwaniami, mieli olbrzymi wkład w wynik projektu. Mieli oni również możliwość wykorzystania języka angielskiego jako narzędzia komunikacji i przekonania się, że narzędzie to naprawdę działa w ich rękach (ustach!). Celem projektu było więc zarówno dotarcie do uczących języka angielskiego, jak i zaangażowanie uczniów i umożliwienie im prawdziwego, żywego kontaktu z językiem obcym i jego użytkownikami zza granicy.


 22. Sierpień 2010 - Czerwiec 2011
  Projekt "Art of memory - master and enjoy. Workshop for seniors." - realizowany w ramach Akcji Warszatów Gruntviga Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - LLP)

  W ramach projektu przygotowujemy międzynarodowy trening pamięci dla seniorów z zagranicy w maju 2011 roku. W warsztatach prowadzonych w języku angielskim weźmie udział 12 osób po 55 roku życia z różnych krajów europejskich, poznając również naszą kulturę i dzielących się własnymi doświadczeniami z krakowskimi Seniorami.

  Więcej informacji o projekcie kliknij tutaj!!!>>>


 23. Czerwiec - Wrzesień 2010
  Projekt "Letnia Szkoła dla Seniorów " realizowany przy wsparcu finansowym Województwa Małopolskiego.

  Celem projektu było stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla seniorów, łączącej naukę z letnim wypoczynkiem. Na projekt złożyły się: warsztaty z języka angielskiego, szkolenia i konsultacje komputerowe o tematyce dostosowanej do potrzeb chętnych (m.in. kursy podstawowe, internetowe, komunikatory internetowe, cyfrowa obróbka zdjęć, kursy laptopowe), trening wspomagania pamięci z elementami twórczego myślenia, warsztaty kulturoznawcze "Kraków jakiego nie znasz", piknik w Ojcowie, spotkania konsultacyjne z uczestnikami Szkoły.

  Nasza organizacja była jedynym realizatorem wszystkich zadań tego projektu.

  Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj!!>>>


 24. Sierpień 2009 - Lipiec 2011
  Projekt "Elementy komunikacji społecznej w nauczaniu dorosłych" ("Relational Elements of the Teaching Role" RETRO) realizowany w ramach Projektów Partnerskich Programu Sektorowego Grundtvig "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - LLP)

  W projekcie uczestniczyło 5 krajów: Litwa, Grecja, Irlandia, Finlandia i Polska. Nasze Stowarzyszenie było partnerem tego projektu.

  Celem partnerstwa było wsparcie, przez podmioty zajmujące się edukacją dorosłych, rozwoju elementów związanych z relacjami społecznymi w nauczaniu rozmaitych grup słuchaczy takich jak seniorzy, niepełnosprawni, emigranci oraz studenci głównego nurtu, oraz opracowanie poradnika na temat innowacyjnego podejścia do komunikacji społecznej w nauczaniu.

  W ramach projektu powstał poradnik dla edukatorów osób dorosłych dotyczący zarządzania elementami relacyjnymi w procesie nauczania.

  . Zapraszamy do zapoznania się z produktem finalnym projektu - kliknij tutaj


 25. Sierpień 2008 - Lipiec 2010
  "Nowoczesne technologie jako narzędzie aktywizacji edukacyjnej seniorów" - międzynarodowy projekt realizowany w ramach Projektów Partnerskich Programu Sektorowego Grundtvig "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - LLP)

  Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń, opinii, pomysłów i dobrych praktyk dotyczących możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w procesie zdobywania wiedzy i rozwoju osobistego seniorów zarówno na poziomie zinstytucjonalizowanym jak i indywidualnym. Projekt realizowaliśmy wspólnie z organizacjami z Szwecji i Łotwy, byliśmy jego głównym koordynatorem.

  Strona projektu


 26. Sierpień 2008 - Lipiec 2010
  "Otwarta brama" - projekt międzynarodowy realizowany w ramach Projektów Partnerskich Programu Sektorowego Grundtvig "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - LLP).

  Celem projektu było zwiększanie wiedzy na temat narodów zjednoczonej Europy, ich historycznego rozwoju i mentalności, a także osłabianie występujących uprzedzeń między przedstawicielami różnych narodowości poprzez rozwijanie świadomości przynależności do wspólnoty państw europejskich. Wśród naszych partnerów w projekcie znajdowali się przedstawiciele: Włoch, Hiszpanii, Finlandii i Republiki Czeskiej.

  Więcej o projekcie

  Strona projektu 27. Sieprień 2009 - Czerwiec 2010r
  "Memory training for seniors - through culture and diversity" - projekt realizowany w ramach Akcji Warszatów Gruntviga Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - LLP).

  W ramach projektu przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy treningi pamięci dla Seniorów z zagranicy. W maju 2010 roku gościliśmy 11 osobową grupę Seniorów z różnych krajów europejskich, biorących udział w specjalnie przygotowanych dla nich warsztatach, poznających naszą kulturę i dzielących się własnymi doświadczeniami z krakowskimi Seniorami.


 28. Kwiecień - Listopad 2009r
  "Sztuka Pamiętania" projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

  Projekt ten wpisywał się w innowacyjne działania na rzecz kształcenia ustawicznego seniorów i skierowany był do osób po 55 roku życia. W jego ramach odbyły się treningi pamięci i koncentracji będące autorskim opracowaniem metod pamięciowych dostosowanych do możliwości i potrzeb seniorów. Treningi rozszerzone były o praktyczne zastosowanie nauczanych metod i uwzględniały aspekt społeczny i kulturowy przez wyjście do muzeum, teatru oraz organizowane dla szerszej grupy odbiorców wykłady i spotkanie integracyjne i seminarium podsumowujące.

  Nasza organizacja była jedynym realizatorem wszystkich zadań tego projektu.

  Raport z realizacji projektu >>>

 29. Kwiecień - Czerwiec 2008r
  "Klub Aktywnego Seniora" projekt dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

  Uczestnicy projektu w ramach realizacji takich tematów jak: "Miejsce seniora we współczesnym społeczeństwie obywatelskim", "Zasady działania współczesnych mediów", "Nowoczesne technologie w życiu seniora" mieli okazję wysłuchać ciekawych wykładów, uczestniczyć w warsztatach i atrakcyjnych wycieczkach. Celem projektu było zainteresowanie osób w średnim i starszym wieku wskazaną problematyką oraz stworzenie miejsca gdzie w swobodnej atmosferze można podyskutować, rozszerzyć swoją wiedze, zrealizować własne pomysły oraz zrobić coś na rzecz własnej społeczności. Poprzez realizację projektu staraliśmy się także zintegrować i zaktywizować środowisko seniorów krakowskich wokół działań edukacyjnych mających na celu lepsze ich funkcjonowanie we współczesnym świecie i rozwój osobisty.

  Nasza organizacja była jedynym realizatorem wszystkich zadań tego projektu.


 30. Grudzień 2007- Czerwiec 2008
  Projekt " "Z internetem w trzeci wiek - szkolenia praktycznego korzystania z internetu dla seniorów" - dofinansowany przez Fortis Foundation Polska.

  Celem projektu było zorganizowanie kompleksowych szkoleń dla seniorów z województwa Małopolskiego w zakresie wykorzystania komputera i Internetu do poprawy jakości ich życia codziennego.


 31. Listopad - grudzień 2007
  Krótki projekt "Pozostać w nurcie - szkoła świadomego obywatela dla seniorów" dofinansowany z rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2007.

  Uczestnicy projektu mieli okazje zapoznać się z zasadami działania współczesnych mediów, podyskutować z dziennikarzami a także dowiedzieć się jak działa Internet i jakie korzyści może przynieść ludziom starszym. Prócz zajęć teoretycznych i dyskusji były zorganizowane praktyczne szkolenia komputerowe.

  Projekt był realizowany w Krakowie i Krzeszowicach. Nasza organizacja była jedynym realizatorem wszystkich zadań tego projektu.


 32. Luty - Październik 2007
  Projekt "Skazani na nowoczesne technologie - aktywni seniorzy w społeczeństwie informacyjnym" - współfinansowany z unijnego funduszu "Środki przejściowe"

  Celem projektu była poprawa aktywności społecznej osób starszych poprzez zwiększenie umiejętności tej grupy w zakresie korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Równocześnie projekt miał na celu podniesienie świadomości społecznej na temat wykluczenia informacyjnego seniorów. W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe szkolenia dla grupy seniorów, którzy chcieliby zostać instruktorami komputerowymi na kursach dla seniorów, wraz z praktykami, oraz akcję świadomościowo- informacyjną obejmującą wykonanie i dystrybucję plakatu, zorganizowanie happeningu - przemarszu seniorów przez centrum Krakowa oraz konferencję podsumowującą. Opracowano materiały szkoleniowe oraz wytyczne do prowadzenia szkoleń seniorów-instruktorów, które zostaną przekazane organizacjom wspierającym ludzi starszych.
  Więcej >>>
  Nasza organizacja była jedynym realizatorem wszystkich zadań tego projektu.


 33. Maj 2006 - Październik 2006
  Projekt pilotażowy - "Szkolenia dla wolontariuszy pragnących prowadzić zajęcia z podstaw obsługi komputera dla seniorów" - współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

  W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe szkolenia dla grupy seniorów, którzy chcieliby zostać instruktorami komputerowymi na kursach dla seniorów. Opracowano materiały szkoleniowe dla prowadzących szkolenia oraz przyszłych instruktorów.
  Projekt miał charakter pilotażowy i służył głównie zdobyciu doświadczenia przy prowadzeniu tego typu działań.

  Nasza organizacja była jedynym realizatorem wszystkich zadań tego projektu.


 34. Styczeń 2006 - Grudzień 2006
  Projekt "Rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia" dofinansowany przez fundacje S. Batorego w ramach programu "Kuźnia".

  W ramach projektu opracowane zostały analizy i materiały dotyczące strategii działania Stowarzyszenia i kierunków jego rozwoju, wytyczne i plany do kampanii fundraisingowej. Opracowano i wydrukowano ulotkę informacyjną w języku polskim i angielskim, oraz przekładowe projekty do zrealizowania w ciągu najbliższych lat.

  Rezultatem projektu było uporządkowanie i usprawnienie organizacji pracy Stowarzyszenia w zakresie jego strategii, kierunków rozwoju i fund-raisingu, opracowanie profesjonalnych materiałów promocyjnych oraz przykładowych projektów (w języku polskim i angielskim) do wykorzystania w przyszłości.

  Nasza organizacja była jedynym realizatorem wszystkich zadań tego projektu.


 35. Styczeń 2005 - Grudzień 2007
  Projekt "Kompromis na rynku pracy - innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet" realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego IW EQUAL.

  W ramach tego projektu prowadziliśmy szkolenia komputerowe (kursy podstaw obsługi komputera, podstawowy i zaawansowany kurs obsługi Excela, Poczta elektroniczna i Internet, kurs zaawansowany obsługi Worda, kurs tworzenia prezentacji multimedialnych i podstaw projektowania stron www) i treningi skutecznej komunikacji (asertywność, autoprezentacja i Komunikacja Interpersonalna) dla kobiet, budowaliśmy i administrowaliśmy wortal internetowy "Pracujący Rodzice", zorganizowaliśmy 2 seminaria ("Nowoczesne technologie w służbie młodym rodzicom" i " Inteligencja emocjonalna i jej wpływ na podejmowanie decyzji") oraz realizowaliśmy zadania międzynarodowe dotyczące elastycznych form zatrudnienia.

  Nasza organizacja była partnerem (jednym z 10-ciu) w tym projekcie.

  Więcej >>>


 36. Styczeń 2005 - czerwiec 2005
  Projekt "ZRÓBMY TO RAZEM - podręcznik komputerowy dla seniorów" zrealizowany w ramach unijnego programu PHARE 2002 - "Wzmocnienie polityki antydyskryminacyjnej".

  Głównym celem projektu było zaprojektowane i napisane - wraz z grupą seniorów - podręcznika podstaw obsługi komputera dla seniorów oraz poradnika dla osób pragnących organizować kursy komputerowe dla starszych. W ramach projektu zorganizowane zostały spotkania konsultacyjne z seniorami, zarówno tymi którzy poznali już tajniki obsługi komputera, jak i zupełnie początkującymi, oraz 8 edycji kursów komputerowych testujących nowo powstałe materiały szkoleniowe. W czasie pracy zastosowane zostały różnorodne techniki konsultacji i testowania powstających podręczników. Niezwykle istotną częścią projektu - i obok podręczników jego głównym produktem - było prowadzenie i publikowanie na naszych stronach Internetowych, opisu, swoistej kroniki, odbywających się prac oraz zastosowanych metod. Podręczniki i poradniki zostały rozesłane do wszystkich organizacji seniorskich w Polsce oraz rozdane zainteresowanym seniorom. Cały nakład podręcznika dla seniorów (900 egzemplarzy) rozszedł się w ciągu kilku dni. W listopadzie 2005 r wykonany został dodruk podręcznika w nakładzie 900 egzemplarzy, który został rozprowadzony do końca roku. a w kwietniu 2006 kolejny dodruk (1000 egzemplarzy), który właśnie się skończył.

  Nasza organizacja była jedynym realizatorem wszystkich zadań tego projektu


 37. Listopad 2004 - Maj 2005
  Projekt "Seniorzy on-line" przeprowadzony w Krakowie Był to dwuczęściowy projekt którego celem było szkolenie działaczy organizacji seniorskich w zakresie nowoczesnych form zdobywania funduszy na działalność organizacji. Projekt obejmował szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu źródeł i sposobów pozyskiwania funduszy na działalność, pisania wniosków grantowych i konstruowania budżetów ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania komputera i Internetu do tych celów. Prowadzone też były treningi skutecznej komunikacji i autoprezentacji.
  Rezultatem projektu było dostarczenie podstawowych umiejętności i wiedzy przedstawicielom organizacji seniorskich oraz wolontariuszom pracującym na rzecz seniorów z zakresu nowoczesnego fundrasingu oraz wykorzystania ICT do zarządzania organizacją.

  Nasza organizacja była jedynym realizatorem wszystkich zadań tego projektu.


 38. Wrzesień 2004 - Sierpień 2007
  Międzynarodowy projekt "www-piekny-wiek" realizowany w ramach programu Socrates-Grundtvig-2.

  Był to 3 letni europejski projekt z udziałem 7 krajów, którego głównym celem była międzynarodowa wymiana doświadczeń na temat przybliżania techniki komputerowej osobom starszym. Projekt obejmował seminaria i spotkania seniorów i nauczycieli IT w różnych krajach, oraz działania realizowane za pośrednictwem Internetu takie jak chaty, korespondencje e-mailową, wspólne budowanie strony www. W ramach projektu nasza organizacja opracowała uniwersalny program nauczania podstaw obsługi komputera dla seniorów.

  Akademia Pełni Życia pełniła rolę koordynatora tego projektu.
  Więcej >>>


 39. 15 Września - 15 Grudnia 2004
  Projekt "Mogę Wiedzieć Więcej - Otwarta Pracownia Internetowa Dla Kobiet W Średnim I Starszym Wieku"

  W ramach projektu przeprowadzono szkolenia Internetowe oraz projektowania stron www skierowane do kobiet w średnim i starszym wieku, oraz wykłady i warsztaty o nowych sposobach komunikacji oraz możliwościach wykorzystania Internetu w życiu publicznym.

  Rezultatem projektu było zwiększenie umiejętności i wiedzy uczestniczek projektu w zakresie nowoczesnych metod komunikacji.

  Nasza organizacja była jedynym realizatorem wszystkich zadań tego projektu


 40. 15 Marca - 15 Września 2004
  Projekt - Seniorzy wobec Społeczeństwa Informacyjnego w ramach programu Phare 2001 - "Rozwój społeczeństwa Obywatelskiego".

  W ramach projektu zorganizowane zostały wykłady m.in. na temat społeczeństwa informacyjnego, nowych pojęć (odnoszących się do techniki komputerowej) używanych przez media i nowych sposobów prezentacji informacji, oraz praktycznych zastosowań Internetu. Był też wykład na temat wpływu uczenia się nowych rzeczy na poprawę pamięci i ogólnej kondycji psychicznej. Przeprowadzono 20 edycji szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera, 2 grupy spotkań dyskusyjno-szkoleniowych dla zaawansowanych i 2 grupy zajęć z zakresu podstaw projektowania stron www oraz 135 godz. otwartej pracowni komputerowej dla osób starszych. Zorganizowano wspólne wyjścia do kawiarenek internetowych. Seniorzy mieli też okazję aktywnie uczestniczyć w projektowaniu strony www naszego Stowarzyszenia. Wydrukowany został folder wprowadzający do problematyki społeczeństwa informacyjnego i liczne materiały informacyjne oraz szkoleniowe. Rezultatem tego projektu była znacząca aktywizacja środowiska seniorów w kierunku ich pełnego udziału w społeczeństwie informacyjnym , która objawiła się m.in. poprzez wykształcenie grupy aktywistów, chętnych do poszerzania własnej wiedzy i uczenia innych, niezwykłym wzrostem zainteresowania seniorów zdobywaniem wiedzy na temat techniki komputerowej, zainteresowaniem organizacji seniorskich z Krakowa korzystaniem z komputera i Internetu. Niezwykle istotnym rezultatem projektu było wciągnięcie lokalnych władz, naukowców, biznesu i mediów w działania na rzecz przybliżania techniki komputerowej seniorom.

  Nasza organizacja była jedynym realizatorem wszystkich zadań tego projektu.


 41. 1 Luty - 30 Września 2004
  Projekt "Porozmawiajmy o Europie - Klub Seniora Europejczyka" zorganizowany w ramach programu Small Projects Facility 2002 Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

  Był to 8-miesieczny program edukacyjny o tematyce europejskiej adresowany, do seniorów z województwa małopolskiego, zawierający cyklicznie powtarzające się zajęcia: wykłady, dyskusje, warsztaty, zajęcia z komputerem i Internetem oraz konwersatoria językowe związane z jednym z 6 następujących po sobie .tematów wiodących. odnoszących się do różnych aspektów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Każdy miesiąc zakończony był imprezą podsumowującą związaną z tematem wiodącym, w każdym miesiącu seniorzy, w ramach warsztatów, tworzyli specyficzny dla danego tematu "produkt". W ramach tego projektu przeprowadzono 12 edycji kursów komputerowych, 9 grup konwersacyjnych z języka angielskiego, 4 edycje kursu rozwoju osobistego z elementami treningu asertywności. Zorganizowano 6 wykładów, 12 spotkań dyskusyjnych i 19 spotkań warsztatowych, jedną całodzienną wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego i Piknik Europejski podsumowujący projekt. Z pomocą seniorów zostały zaprojektowane i wydane: ulotka informacyjna dotycząca integracji europejskiej, opis polskich cech narodowych, 10 zasad dla seniorów jak ocenić wiarygodność informacji, propozycja wycieczki po Krakowie dla seniorów z zagranicy oraz projekt strony internetowej Klubu Seniora Europejczyka.

  Rezultatem projektu było podniesienie świadomości i wiedzy środowiska krakowskich seniorów, w zakresie problematyki związanej z integracją europejską, oraz aktywizacja tego środowiska w kierunku większego udziału w życiu społecznym. Rezultatem projektu było powstanie Klubu Seniora Europejczyka, który kontynuuje i rozwija jego działania.

  Nasza organizacja była realizatorem wszystkich zadań tego projektu, przy akcji informacyjnej i organizacji wykładów współpracowaliśmy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie.


 42. 15 Października 2003 - 31 Marca 2004
  Projekt "Otwarta Pracownia Komputerowa dla Kobiet w średnim i starszym wieku".

  W ramach projektu została zorganizowana otwarta pracownia komputerowa gdzie, nieodpłatnie, pod okiem instruktorki i wolontariuszek, kobiety dojrzałe mogły w przyjaznych warunkach:
  • pogłębiać posiadane umiejętności obsługi komputera,
  • zapoznawać się z komputerem i uczyć się nowych umiejętności,
  • korzystać z komputera, skanera, drukarki i Internetu do własnych potrzeb,
  • uzyskać pomoc i poradę w zakresie różnorodnych problemów komputerowych, w tym związanych z nabywaniem i obsługą sprzętu.
  W ramach projektu wydrukowany został plakat i ulotki promujące korzystanie z nowoczesnych technologii przez kobiety dojrzałe.

  Rezultatem projektu było stworzenie przyjaznego dla starszych kobiet miejsca gdzie mogłyby zdobyć i rozszerzyć swoją wiedzę komputerową, wykształcenie grupy wolontariuszek - pomocnic instruktorki, oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problemy kobiet dojrzałych związane z powszechnym użyciem techniki komputerowej.

  Nasza organizacja była jedynym realizatorem wszystkich zadań tego projektu.


 43. 1 Sierpnia - 15 Października 2003
  Projekt "Znaczenie technologii informatycznych w powstawaniu
  i przezwyciężaniu marginalizacji kobiet w średnim i starszym wieku
  - w rodzinie i w społeczeństwie"
  .

  Głównym wydarzeniem projektu było dwudniowe seminarium w Ojcowie k/Krakowa dla 55 przedstawicielek organizacji kobiecych, i innych instytucji które prowadzą lub planują prowadzenie programów dla kobiet w średnim i starszym wieku (łącznie 38 organizacji i instytucji) W programie seminarium znalazły się prelekcje na temat roli komputera w marginalizacji i wychodzeniu z marginalizacji kobiet w średnim i starszym wieku, 5-cio letnich doświadczeń Akademii Pełni Życia w prowadzeniu kursów komputerowych dla kobiet, idei społeczeństwa informacyjnego w kontekście udziału w nim kobiet, oraz wspomagania pamięci i funkcji intelektualnych u kobiet w średnim i starszym wieku. Przedstawiono też wyniki badań ankietowych na temat stosunku kobiet po 50-tce do komputera i omówiono zasady jakimi należy się kierować przy organizowaniu efektywnego kursu komputerowego dla kobiet.

  Rezultatem projektu było podniesienie poziomu świadomości i wiedzy grupy docelowej na temat roli techniki komputerowej w powstawaniu i przeciwdziałaniu marginalizacji kobiet w średnim i starszym wieku, zdobycie umiejętności organizowania efektywnych kursów komputerowych dla kobiet oraz aktywizacja środowiska w przedmiotowym zakresie (co potwierdzają informacje o organizowaniu kursów dla kobiet opartych o zdobytą na seminarium wiedzę)

  Nasza organizacja była jedynym realizatorem wszystkich zadań tego projektu.


 44. Maj - Czerwiec 2003
  Projekt "Seniorzy w Europie - Edukacja dla integracji" - w ramach programu TERAZ INTEGRACJA.

  Projekt został przeprowadzony w Krakowie i Ojcowie p/Krakowem. Był on projektem edukacyjnym i miał na celu zwiększenie uczestnictwa obywatelskiego seniorów w procesie integracji europejskiej. W ramach projektu:
  • wydana została ulotka informacyjna,
  • przeprowadzono 2-dniowy wyjazd szkoleniowy dotyczący źródeł i sposobów zdobywania informacji o Unii Europejskiej,
  • zrealizowano serię kursów komputerowych na temat korzystania z Internetu przy zdobywaniu informacji,
  • zorganizowano spotkania informacyjne i wspólne wyjścia do Centrów Informacji Europejskiej.

  Rezultatami projektu było nabycie umiejętności poszukiwania i korzystania z dostępnych informacji na temat integracji i UE, wzmocnienie podmiotowości i poczucia własnej wartości oraz zwiększenie zainteresowania i poparcia dla integracji europejskiej w grupie docelowej. Nasza organizacja była jedynym realizatorem wszystkich zadań tego projektu.

Engine by Piotr Skowronek