Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna

Informacje o Stowarzyszeniu

Dane podstawowe:

 • Data rejestracji: 10 czerwca 2002 r.
 • Rozpoczęcie działalności merytorycznej:
  • jako nieformalna grupa kobiet prowadząca kursy komputerowe dla kobiet, która stanowiła zalążek Stowarzyszenia: II połowa 1998 r.
  • jako Stowarzyszenie: styczeń 2002 r.

 • Rozpoczęcie działalności finansowej: 1 listopada 2002 r.
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000117265
 • NIP: 679-27-37-089 REGON: 356540019
 • Konto bankowe: BANK BGŻ BNP Paribas S.A.
  Nr 02 1600 1198 0002 0022 2130 8001


Zarząd Stowarzyszenia:

Aleksandra Dudziak - prezes
Maria Kacprzycka - wiceprezes
Julita Maciejewicz-Ryś - wiceprezes
Maria Serek - skarbnik
Małgorzata Paleczek vel Polaczek - sekretarz
Maria Pająk - członkini
Henryka Faryna - członkini


Komisja Rewizyjna:

Ewa Kielan - przewodnicząca
Barbara Korbiel - wiceprzewodnicząca
Małgorzata Suder - członkini


Naukowa Rada Programowa:

prof. dr hab. Jerzy Vetulani - Instytut Farmakologii PAN - przewodniczący
prof. dr hab. Franciszek Ziejka - Katedra Historii Literatury Pozytywistycznej i Młodej
Polski UJ
prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza - Katedra Automatyki, Wydział EAIE AGH
prof. dr hab. Jadwiga Kowalik - Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ
prof. dr hab. Grzegorz Lewicki - Instytut Matematyki UJ
dr Teresa Sławińska - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ
dr Dorota Kozicka - Katedra Krytyki Współczesnej UJ
dr Małgorzata Baranowska - redaktor naczelna "Kwartalnika Folozoficznego"
dr Agnieszka Hess - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJsenior, seniorzy, zajęcia dla seniorów, kurs komputerowy dla seniorów, klub seniora, kursy, szkolenia, treningi, warsztaty, Kraków

Engine by Piotr Skowronek