Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna

Centrum Aktywności Seniorów

"Dojrzały smak życia!"Od 13 lutego 2017 do 31 grudnia 2018r Akademia realizuje nowy projekt

"Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów. CAS - dojrzały smak życia!"

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Będziemy prowadzili jedno z Centrów Aktywności Seniorów w Krakowie, realizując różnorodne zajęcia dla osób starszych. Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 + z terenu miasta Krakowa, poprzez pobudzenie, rozwijanie i stworzenie warunków do realizacji aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów, promowanie wolontariatu i integracji międzypokoleniowej.

W ramach pakietu zajęć edukacyjnych zapraszamy na:
 • kursy z zakresu korzystania z nowych technologii
 • kursy korzystania z aparatu fotograficznego
 • kursy języka angielskiego i francuskiego
 • warsztaty plastyczne z elementami rękodzieła
 • seminaria z zakresu wiedzy obywatelskiej
 • treningi z zakresu mediacji
 • spotkania z literaturą
 • spotkania z cyklu "Czas na kulturę"
 • wyjścia do teatru

  W ramach pakietu zajęć rozwojowych zapraszamy na:
 • zajęcia z turystyki pieszej
 • gimnastykę rehabilitacyjną z elementami jogi, tańca, pilatesu
 • petankę - boule
 • nordic walking
 • innowacyjne zajęcia teatralno - muzyczne

  W ramach zajęć międzypokoleniowych zapraszamy na:
 • spotkania prowadzone przez seniorów dla młodzieży
 • wspólne pasje dziadkowie i wnuki

  Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!


 • Engine by Piotr Skowronek