Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna

Skąd się wzieliśmy

Na początku były kursy komputerowe dla Pań "po 40-tce" - organizowane od końca 1998 r przez Barbarę Kaszkur-Niechwiej. Ich pomysł zrodził się z osobistych doświadczeń inicjatorki, która będąc już kobietą dojrzałą musiała nauczyć się obsługi komputera - i ciężko to przeszła. Trudności wynikały nie tyle z trudności samego komputera co ze sposobu uczenia. Stąd zrodził się pomysł aby uczyć inaczej: w miłej atmosferze, bez technicznego żargonu i z pełnym zrozumieniem dla specyficznych potrzeb i możliwości uczestniczek.
Kursy rozrastały się i prócz nauki obsługi komputera stały się również miejscem spotkań i wymiany poglądów. Aż wreszcie zebrała się grupa osób - organizatorek, absolwentek i ich przyjaciół - która chciała czegoś więcej dla siebie i innych. Marzyło im się stworzenie miejsca gdzie można by twórczo i przyjemnie spędzać czas, uczyć się i nie przejmować upływem lat. Ta grupa stała się zalążkiem Stowarzyszenia.

Wybraliśmy nazwę Akademia Pełni Życia aby podkreślić, że chcemy się uczyć (stąd Akademia) i żyć pełnią życia. Za naszą patronkę wybrałyśmy zmarłą tragicznie dr Joannę Boehnert - kanadyjską psycholog, która prowadziła badania na temat sytuacji kobiet w Polsce i była naszą przyjaciółką.

Zebranie założycielskie odbyło się w grudniu 2001 w kawiarni "Chimera" w Krakowie, a oficjalna rejestracja w sądzie 10 czerwca 2002.
Pierwszy zarząd Stowarzyszenia to Barbara Kaszkur-Niechwiej - prezes, Zofia Marklowska, - wiceprezes, Roma Cieśla - sekretarz, Ludmiła Sieniawska-Sołek - skarbnik

W 2002 roku wynajęty został lokal - 75 metrów kwadratowych na ulicy Urzędniczej i stowarzyszenie zaczęło działać pełną parą. Organizowane były kursy komputerowe, wykłady i seminaria oraz spotkania dyskusyjne. Zaczęły działać pierwsze grupy samokształceniowe. Przychodziło coraz więcej osób z nowymi pomysłami...

Równocześnie bardzo intensywnie staraliśmy się znaleźć jakiekolwiek źródła finansowania szukając prywatnych sponsorów i pisząc nasze pierwsze projekty.
Te działania przyniosły sukcesy: znalazły się osoby, które dały nam pieniądze m.in. prof. Gunnar Boehnert (mąż naszej patronki) z Kanady, prof. Ann Snitow z USA, i inne które dały nam dary rzeczowe m.in. Ludmiła Sieniawska-Sołek - meble. Akademia dostała też pierwszy grant od Pełnomocnika d.s Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

W 2003 roku wydarzyło się bardzo wiele: dostaliśmy pierwszy grant z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu edukacyjnego dla seniorów, zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję na temat wpływu komputera na życie kobiet w średnim wieku, pełną parą ruszyła Otwarta Pracownia Komputerowa dofinansowana przez OŚK-e, uzyskaliśmy dofinansowanie od amerykańskiej organizacji NEWW i kolejny grant od Pełnomocnika d.s Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Rozpoczęło działanie wiele ciekawych oddolnych inicjatyw: "Grupa kominkowa" , swoisty "salon" nawiązujący do zwyczaju składania wizyt w określony dzień tygodnia i rozmów przy herbacie, stałe seminaria z literatury i filozofii, grupy samokształceniowe i hobbystyczne. Nawiązaliśmy wiele ciekawych kontaktów, wybraliśmy nowy sprawny Zarząd.

I właśnie od tego roku staliśmy się naprawdę liczącą się organizacją ...i tak to już leci...

Projekty zrealizowane >>>Engine by Piotr Skowronek