Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna

Nasze sukcesy

Stworzenie miejsca, do którego chętnie przychodzą osoby starsze chcące się uczyć, rozwijać, dzielić umiejętnościami i pomysłami. Miesięcznie odwiedza nas kilkuset seniorów! Ich energii i entuzjazmowi zawdzięczamy sukcesy Akademii.

Wydanie pierwszego w Polsce podręcznika podstaw obsługi komputera dla seniorów, napisanego wspólnie z seniorami. Roprowadziliśmy 4 wydania podręcznika wśród organizacji seniorskich i osób starszych w całej Polsce.

Wygranie wielu konkursów grantowych oraz zrealizowanie wielu projektów europejskich i krajowych kierowanych do osób starszych, angażujących je w realizowane działania i poszerzanie własnych umiejętności.

Wiele z naszych projektów było wyróżnianych za innowacyjność, przełamywanie stereotypów, twórcze podejście do problemów.

W 2004 roku nasz projekt www-piekny-wiek został uznany za najlepszy w Polsce i w Finlandii. Zaprezentowaliśmy go na konferencji w Hull w Wielkiej Brytanii.

Radio Kraków przyznało nam pierwszą nagrodę w konkursie na "strefę bez plastiku" w kategorii miejsce w 2006 roku.

W 2009 roku wniosek projektu "Memory training for seniors - through culture and diversity" został najwyżej oceniony wśród aplikacji w Polsce, zaś w 2010 pierwsze miejsce wśród polskich projektów i piąte wśród wszystkich złożonych w Europie zyskał projekt "English for Seniors - Engaging - Including - Inspiring".

Rok 2011 przyniósł kolejne wyróżnienie - otrzymaliśmy certyfikat w akcji "Miejsce Przyjazne Seniorom". W kolejnych latach 2012, 2013 i 2014 ponownie zostaliśmy odznaczeni jaki miejsce przyjazne osobom starszym!


Przygotowanie wielu publikacji otyczących edukacji osób starszych oraz materiałów szkoleniowych skierowanych do seniorów i instruktorów zajęć dla osób w średnim i starszym wieku:Engine by Piotr Skowronek