Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna

"FRANKFURT I KRAKÓW ZAPRASZAJĄ SENIORÓW"

- "FRANKFURT AND KRAKOW INVITE SENIORS"

"Frankfurt i Kraków zapraszają seniorów" to projekt realizowany przez nasze Stowarzyszenie we współpracy z niemiecką organizacją seniorską Frankfurter Verband w ramach akcji "Projektów Wolontariatu Seniorów" Programu Sektorowego Grundtvig "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - LLP).

Program "Uczenie się przez całe życie" ma na celu oferowanie różnych możliwości edukacyjnych osobom w każdym wieku i ułatwianie im kształcenia formalnego i nieformalnego.

Projekty Wolontariatu Seniorów są realizowane w postaci dwuletniej współpracy dwóch organizacji partnerskich z krajów europejskich, której głównym celem jest umożliwienie realizacji wolontariatu za granicą osobom 50 +. Współdziałanie pomiędzy organizacjami wysyłającymi i przyjmującymi wolontariuszy, umożliwia wzbogacenie ich pracy poprzez wymianę dobrych praktyk, promowanie aktywności wśród osób starszych i podkreślanie udziału seniorów jako źródła mądrości i doświadczeń z których społeczeństwo może czerpać większe korzyści. Jest też okazją do stworzenia trwałej współpracy europejskiej pomiędzy nimi.


General information about the project (English) >>>

Krótki opis projektu >>>

Działania lokalne >>>

Wizyty wolontariuszy w Polsce >>>

Wizyty wolontariuszy w Niemczech >>>

Konkurs fotograficzny >>>

Informacje o organizacji partnerskiej >>>

Strona Facebookowa projektu z galerią zdjęć >>>


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Engine by Piotr Skowronek