Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna

Aktualności

12.07.2016


Konferencja "Jak zwiększyć efektywność i atrakcyjność zajęć języka angielskiego dla osób po 55 roku życia"


W dniu 08.07.2016r. zorganizowana została konferencja szkoleniowa "How to increase the efficiency and attractiveness of English courses for 55+ learners - ideas and examples" w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu Innovative methods for increasing effectiveness of teaching English of 55+ learners - InMETE 55+". Spotkanie to skierowane było do nauczycieli języka angielskiego pracujących w organizacjach pozarządowych i innych instytucjach działających nie dla zysku w obszarze edukacji osób starszych. Celem spotkania było przekazanie informacji o realizowanym przez nas projekcie i jego efektach oraz podzielenie się z innymi nauczycielami wypracowanymi metodami, ćwiczeniami i materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli języków obcych.W trakcie spotkania odbyły się praktyczne warsztaty metodyczne, podczas których uczestnicy mogli poznać wybrane, stworzone przez grupę projektową zadania, przydatne w uczeniu angielskiego osób po 55 roku życia, i samodzielnie je wykonać. Podczas zajęć w Muzeum Narodowym w Krakowie (Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach) zaprezentowane zostały przykłady ćwiczeń jakie można wykonywać z seniorami poza salą lekcyjną, a także omówione zostały praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć w terenie. Całe spotkanie zakończyło się żywą dyskusją na temat możliwości wykorzystania przedstawionych materiałów, ich dalszego rozwijania i rozpowszechniania. Na zakończenie konferencji poza certyfikatami każdy uczestnik otrzymał zestaw materiałów dydaktycznych (zawierających konspekty zajęć wraz z materiałami dydaktycznymi dla lektorów, zestaw ćwiczeń i zadań do wykorzystania podczas zajęć dla seniorów oraz sylabusy kursów języka angielskiego dla osób po 55 roku życia na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym) oraz przygotowaną przez naszych słuchaczy-seniorów małą niespodziankę - ręcznie zdobionego motyla - będącego symbolem naszego projektu.Wspólny czas był także okazją do rozważań na temat możliwości kontynuacji współpracy pomiędzy lektorami pracującymi z osobami w średnim i starszym wieku. Razem było nam tak dobrze, iż trudno było się rozstać, a spotkanie trwało jeszcze długo po oficjalnym zakończeniu konferencji!

Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wyjątkowego spotkania, które mamy nadzieję, iż da początek wielu dalszym wspólnym działaniom lektorów pracujących z seniorami: kliknij tutaj!

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować to spotkanie:
- Miejskiemu Centrum Dialogu za udostępnienie sali i życzliwe przyjęcie nas i uczestników konferencji;
- naszym słuchaczom-seniorom za przygotowanie pięknych motylkowych niespodzianek dla naszych gości oraz przepysznych placków, które dały nam siłę;
- wolontariuszom Akademii za wsparcie we wszystkich pracach organizacyjnych!

Szczególne podziękowania kierujemy do wspaniałych uczestników konferencji, za wyjątkowe zaangażowanie i wspaniała atmosferę, jaką udało się podczas tego spotkania razem stworzyć!


30.05.2016r.
Pożegnanie z Rzymem

W dniach 27-30 czerwca przedstawicielki Akademii brały udział w ostatnim spotkaniu międzynarodowym w ramach projektu "Innovative methods for increasing effectiveness of teaching English of 55+ learners - InMETE 55+" ("Innowacyjne metody zwiększania efektywności nauczania osób po 55 roku życia języka angielskiego") finansowanego ze środków Programu Erasmus+, Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne.Przez kilka dni pobytu w Rzymie partnerzy projektu dokonali podsumowania dotychczasowych działań projektowych, pracowali nad dokończeniem filmu promującego jego realizację, jak również przygotowywali spotkania rozpowszechniające (Multiplier events), które niebawem odbędą się w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Spotkanie to było także okazją do ewaluacji projektu i omówienia wniosków po dwóch latach współpracy. Wspólnie zastanawialiśmy się w jaki sposób kontynuować naszą współpracę i jak jeszcze lepiej realizować dalsze projekty.To był bardzo radosny i myły czas, choć na zakończenie niejednej osobie łza zakręciła się w oku na myśl, że to już ostatni raz spotykamy się w tym gronie.

Zdjęcia z tego spotkania można zobaczyć w naszej facebookowej galerii: kliknij tutaj!


11.05.2016

Grupa projektowa z dumą i radością ogłasza, iż ostateczne wersje naszych pierwszych dwóch produktów - zestaw materiałów i ćwiczeń przydatnych dla nauczycieli języka angielskiego dla seniorów oraz plany i konspekty lekcji - są już gotowe i rozpoczynamy ich rozpowszechnianie. Gotowy jest też wstęp do trzeciego produktu - sylabusów do zajęć, które po ostatnich poprawkach również będą wkrótce udostępniane.
08.04.2016

Po spotkaniu międzynarodowym w Krakowie możemy z duma ogłosić, iż nasz projekt realizowany jest doskonale. Kolejny produkt - Plany lekcji języka angielskiego - są właściwie gotowe! Badanie jakości produktu zostało zakończone i wykazało, iż wszystkie kryteria oceny zostały spełnione.Obecnie kontynuujemy pracę nad sylabusami, które muszą zostać nieco zmodyfikowane po ich przetestowaniu i kontroli jakości. Jest też już gotowa pierwsza wersja "zabawnego wideo" promującego nasze projekt - została ona zaprezentowana przez naszych włoskich przyjaciół podczas spotkania w Krakowie. Pracujemy także nad przygotowaniem wspólnego wzoru ulotki oraz planujemy już spotkania rozpowszechniające, które w lipcu odbędą się w każdym z krajów partnerskich.


15.03.2016r.

Spotkanie miedzynarodowe
w projekcie InMete 55+

W dniach 11 -13 marca 2016r. gościliśmy w Akademii naszych przyjaciół z Włoch i Węgier, którzy przyjechali na kolejne spotkanie partnerskie w ramach projektu „Innovative methods for increasing effectiveness of teaching English of 55+ learners” – InMete 55+. Poza odwiedzinami w Akademii przedstawiciele włoskiej organizacji UNIEDA mieli okazję odwiedzić jedną z krakowskich szkół – Kostkę Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie, gdzie podczas dnia otwartego szkoły mogli zobaczyć jak polska młodzież uczy się i wymienić swoje spostrzeżenia w zakresie nauczania języka angielskiego z nauczycielami pracującymi w naszym kraju.Podczas spotkania zaprezentowane zostały gotowe efekty pracy grupy partnerskiej: zestaw materiałów przydatnych w nauczaniu języka angielskiego , plany lekcji wraz z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli oraz sylabusy do kursów angielskiego dla seniorów. Dyskutowaliśmy nad ostatnimi poprawkami jakie mają być w nich uwzględnione, planowaliśmy pracę na kolejne miesiące, ustalaliśmy szczegóły dotyczące spotkań rozpowszechniających rezultaty projektu, które w lipcu odbędą się w każdym z krajów. W ciągu tego intensywnego spotkania pracowaliśmy także nad nowymi drogami promocji i upowszechniania projektu – nasi partnerzy z Włoch zaprezentowali nam wstępną wersje przygotowanego filmu promocyjnego. Z niecierpliwością czekamy na ukończenie prac nad tym materiałem.


Część spotkania odbyła się poza siedzibą Akademii – podczas zajęć w plenerze nasi goście mieli okazję wcielić się w rolę uczniów i poznać stosowaną przez naszych nauczycieli grę, którą można wykorzystać do nauki języków obcych. Przy przepysznym barszczyku z krokietami i wspaniałych ciastach nasi przyjaciele miło i twórczo spędzili te dni w Krakowie.

Zdjęcia z tego spotkania można zobaczyć w naszej facebookowej galerii: kliknij tutaj!


28.01.2016

W ostatnim czasie nauczyciele zaangażowani w realizację projektu testowali powstałe plany lekcji (O2) podczas zajęć z seniorami. Po każdych zajęciach, prowadzonych zgodnie z przygotowanym programem, słuchacze-seniorzy byli proszeni o ocenę zajęć i podzielenie się swoimi uwagami nt. ich przebiegu.Na podstawie uwag I komentarzy zebranych od słuchaczy jak i nauczycieli testujących lekcje konieczne będzie wprowadzenie jedynie niewielkich poprawek w przygotowanych planach tak by w jeszcze większym stopniu dopasowane były do potrzeb I możliwości słuchaczy-seniorów. Najważniejsze jednak, że lekcje zostały bardzo pozytywnie ocenione przez seniorów jako sprawiające radość i bardzo motywujące do nauki.

Także prace nad sylabusami nie ustają - rozpoczynamy analizę uwag zebranych od zewnętrznych ekspertów oceniających je. W kolejnym kroku będziemy wdrażać zasugerowane przez nich zmiany.


21.10.2015

Plany lekcji (O2) I dwa curricula do zajęć języka angielskiego (O3) są już prawie gotowe. Teraz zajmujemy się ich testowaniem i w tym samym czasie nad ich edytowaniem i przygotowaniem układu graficznego. Nasi nauczyciele i zewnętrzni specjaliści ds. ewaluacji sprawdzą czy przygotowane produkty są innowacyjne i mogą prowadzić do podniesienia efektywności i atrakcyjności zajęć języka angielskiego dla osób po 55 roku życia.


Mamy nadzieję, iż rezultaty testowania będą pozytywne i po wprowadzeniu niewielkich poprawek rozpoczniemy rozpowszechnianie przygotowanych materiałów - stanowiących wsparcie i dających nowe narzędzia do pracy dla nauczycieli języka angielskiego dla seniorów.
20.10.2015

Czas biegnie bardzo szybko. Kolejne, czwarte już spotkanie międzynarodowe jest za nami. Spędziliśmy bardzo miło i owocnie czas w Szegedzie. Wszystkie istotne kwestie projektowe zostały omówione, narzędzia do testowania trzeciego naszego produktu zostały przygotowane, kolejne etapy prac zostały szczegółowo zaplanowane a terminy realizacji - uzgodnione. W trakcie spotkania mieliśmy okazję by dowiedzieć się nowych informacji o Mobility tool, a także wymienialiśmy się doświadczeniami i pomysłami w zakresie promocji i rozpowszechniania rezultatów projektu. Rozpoczęliśmy także prace nad przygotowaniem ulotki, którą będziemy wykorzystywać podczas spotkań rozpowszechniających w każdym kraju.W wolniejszych chwilach spotykaliśmy się z słuchaczami-seniorami z węgierskiej organizacji partnerskiej, a niektórzy z uczestników spotkania postanowili spróbować swoich sił w tańcu biorąc udział w warsztatach salsy i kizomby!By zobaczyć jak wspaniała atmosfera była w trakcie spotkania zachęcamy do oglądania prezentacji w naszej projektowej galerii: http://www.slideshare.net/secret/KMD4p2Xvovj1FG

Obecnie pracujemy intensywnie nad testowaniem naszego drugiego i trzeciego produktu (planów lekcji i curriculum). Planujemy, iż wkrótce będziemy mogli zaprezentować rezultaty naszych prac!


07.08.2015

Nasza międzynarodowa grupa projektowa intensywnie pracuje nawet w wakacje.Pierwszy produkt - zestaw materiałów dla nauczycieli języka angielskiego dla seniorów - jest już poprawiony i po edycji możemy go z dumą zaprezentować:

"Resource pack of materials, ideas and guidelines" >>>

Nauczyciele przygotowali już także dokładne plany lekcji, które podawane są obecnie korekcie językowej. Także sylabusy zajęć są już właściwie gotowe. Zespoły projektowe pracują teraz nad szczegółowymi procedurami i narzędziami do testowania tych dwóch kolejnych produktów.


11.06.2015r.
Spotkanie międzynarodowe w Rzymie

W dniach 29 -31 maja 2015 nasze przedstawicielki brały udział w kolejnym spotkaniu międzynarodowym w projekcie InMete 55+, które miało miejsce w Rzymie. Przez trzy dni pobytu we Włoszech Ania z Malwiną omawiały z partnrami postępy w przebiegu projektu, dokonywały oceny stworzonych już częściowo produktów: zestawu materiałów i ćwiczeń do wykorzystywania podczas zajęć języka angielskiego dla seniorów i konspektów innowacyjnych lekcji lektoratowych, a także curriculum kursów języka angielskiego- na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Ustalane zostały dalsze etapy prac, podział zadań i odpowiedzialności. Były to bardzo intensywny czas pracy, ale i miłych spotkań z nauczycielami i uczniami z partnerskich instytucji.

Więcej o tym jak przebiegają prace projektowe i zdjęcia z dotychczasowych działań można znaleźć na blogu projektu: inmete55plus.blogspot.com.

08.04.2015r.

Czas biegnie bardzo szybko, szczególnie przy pracach projektowych. Ani się obejrzeliśmy a już mamy marzec. Ostatnie trzy miesiące były bardzo pracowite - co jednak najważniejsze z radością możemy poinformować, iż nasz pierwszy produkt O1 - zestaw materiałów, pomysłów na zadania i wytycznych do wykorzystywania podczas lekcji języka angielskiego dla seniorów - jest prawie gotowy. Ostateczna wersja została wysłana do oceny przez zewnętrznych ekspertów. Czekamy teraz z niecierpliwością na to jak zostanie przez nich oceniona.Choć prace nad pierwszym produktem są już właściwie zakończone nie mamy czasu na odpoczynek - kolejne produkty czekają by się nimi zająć. Przygotowujemy więc szablony do prac nad konspektami lekcji (produkt O2) oraz przykładami curriculum (O3).

W międzyczasie zajmujemy się pozostałymi zadaniami projektowymi - promocją, monitoringiem i ewaluacją - wszystko zgodnie z przyjętymi procedurami. Także nasi księgowi pracują intensywnie by przygotować pierwsze raporty finansowe. Udało nam się dokończyć procedury kontroli jakości oraz rozpowszechniania rezultatów projektu. W trakcie przygotowań jest koncepcja materiałów wizualnych. Do tego spotkanie międzynarodowe w Szegedzie … Na tym jednak nie poprzestajemy, kolejne zadania przed nami, o tym jak nam idzie będziemy dalej informować. Przygoda z InMete trwa!

25.02.2015r.
Spotkanie międzynarodowe w SzegedzieW dniu 12 lutego 2015r. trzy przedstawicielki Akademii w ramach projektu InMete 55+wyjechały na trzydniowe spotkanie partnerskie na Węgrzech. Po kilkunastu godzinach podróży pociągiem przybyły do Budapesztu, skąd następnie udały się do Szegedu - miasta w którym działa nasza partnerska organizacja. Po przyjeździe przywitały nas wszechobecne "motilities" - znak rozpoznawczy naszego partnerskiego projektu:Drugie już w tym projekcie spotkanie partnerskie poświecone było dopracowaniu pierwszego produktu projektowego "Resource pack" oraz wspólnej pracy nad kolejnym produktem jakim będą plany innowacyjnych lekcji angielskiego dla seniorów, zawierających nie tylko konspekty zajęć, ale także pomoce szkoleniowe dla nauczycieli i materiały do nauki dla dorosłych uczniów.W czasie spotkania dopracowane także zostały procedury monitoringu i ewaluacji oraz rozpowszechniania rezultatów projektu, ustalone zostały szczegółowe plany dalszej pracy - do kolejnego spotkania partnerskiego w Rzymie.Część spotkania poświecona została tematowi badania jakości - zarówno projektu jak i jego finalnych produktów. Nieoceniona Gyiongy w przystępny sposób przedstawiła nam założenia "Quality Control", a następnie wspólnie pracowaliśmy nad ustaleniem odpowiednich wskaźników i opracowaniem metod ich pomiaru.W krótkich przerwach od pracy mieliśmy okazję zobaczyć nieco Szegedu, a w drodze powrotnej, również Budapesztu - towarzysząca nam przez cały czas piękna, wiosenna pogoda bardzo temu sprzyjała. W niedzielę 15 lutego wyjeżdżaliśmy z Szegedu z pięknymi wspomnieniami i długą lista zadań do realizacji zaraz po powrocie do kraju.
02.01.2015r.

Przez ostatnie cztery miesiące zespoły projektowe w każdym z krajów partnerskich pracowały intensywnie nad stworzeniem wszelkich niezbędnych dokumentów administracyjnych, procedur działania i narzędzi pomocnych w sprawnym zarządzaniu projektem. Rozpoczęły się także prace merytoryczne nad pierwszym produktem - zestawem materiałów, pomysłów na zadania i wytycznych do wykorzystywania podczas lekcji języka angielskiego dla seniorów, zaprojektowanych by z jednej strony uatrakcyjniać proces nauczania/uczenia się, a z drugiej zwiększyć jego efektywność.08.12.2014r.

Dzięki pomocy naszego Węgierskiego partnera i wspólnej pracy koncepcyjnej projekt zyskał piękne logo:

Także blog projektu jest już publicznie dostępny, czekamy teraz na pierwsze komentarze osób go odwiedzających by zobaczyć nasz blog - kliknij tutaj!


10.11.2014r.

W dniach 8-9 listopada 2014r. odbyło się w Krakowie pierwsze spotkanie partnerskie w ramach realizowanego projektu. Podczas jego trwania ustaliliśmy szczegółowy plan działań i podział zadań między poszczególnych partnerów projektu, pracowaliśmy także nad pierwszym produktem projektowym.15.09.2014r

Obecnie jesteśmy w trakcie finalizowania spraw formalnych związanych z podpisaniem umowy z grantodawcą i z naszymi partnerami, Włoską organizacją the Italian Adult Education Union UNIEDA oraz The Courses Educational and Cultural Association z Węgier.

Engine by Piotr Skowronek