Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna

Raport z realizacji projektu "Nie trzymaj pieniędzy w skarpecie"W okresie od stycznia do maja 2011r. Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia realizowało projekt o nazwie "Nie trzymaj pieniędzy w skarpecie. Seniorzy w nowoczesnych systemach bankowych" przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego.

Celem projektu było:
- dostarczenie seniorom wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego korzystania z nowoczesnych systemów bankowych,
- przełamywanie lęku seniorów związanego z korzystaniem z takich systemów, zachęcenie do korzystania z tych systemów,
- promowanie aktywnego udziału seniorów w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym.


W ramach projektu przeprowadziliśmy szereg zajęć edukacyjnych dotyczących problematyki nowoczesnej bankowości:
- wykład wprowadzający,
- szkolenia komputerowe: 4 edycje szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera, 8 edycji kursu specjalistycznego z zakresu korzystania z bankowości internetowej,
- zajęcia seminaryjno- warsztatowe na temat: "Czym się kierować przy wyborze banku", "Bankowość internetowa - wygoda, bezpieczeństwo, a może coś jeszcze", "Karty bankowe - rodzaje, zalety, wady, pułapki", "I ty możesz pomnożyć swój kapitał - formy oszczędzania"
- spotkania konsultacyjne - dotyczące przygotowywanego poradnika.


Zwieńczeniem projektu było napisanie, w ścisłej współpracy z seniorami - uczestnikami projektu, poradnika dla starszych osób, wprowadzającego w problematykę nowoczesnej bankowości. Poradnik był tworzony "pod dyktando" seniorów tak pod względem treści jak i formy. Wydrukowano 300 egzemplarzy poradnika jest on także dostępny w wersji elektronicznej dla wszystkich zainteresowanych osób.


Łącznie w projekcie wzięło udział 214 osób po 50 roku życia. Udział we wszystkich zajęciach był nieodpłatny.

Zdobyte w toku realizacji projektu doświadczenia pozwoliły naszej organizacji rozszerzyć ofertę szkoleniową dla seniorów o nowe, ciekawe elementy związane z bankowością. Nawiązaliśmy też ciekawe kontakty z bankami, które zaoferowały nam pomoc ekspercką przy realizacji tego typu projektów.Engine by Piotr Skowronek