Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna

"ROWERY I PRZYJACIELE"
- "BIKES AND FREINDS"

"Rowery i przyjaciele" to projekt realizowany przez nasze Stowarzyszenie we współpracy z holenderską organizacją seniorską ANBO w ramach akcji "Projektów Wolontariatu Seniorów" Programu Sektorowego Grundtvig "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - LLP).

Program "Uczenie się przez całe życie" ma na celu oferowanie różnych możliwości edukacyjnych osobom w każdym wieku i ułatwianie im kształcenia formalnego i nieformalnego.

Projekty Wolontariatu Seniorów są realizowane w postaci dwuletniej współpracy dwóch organizacji partnerskich z krajów europejskich, której głównym celem jest umożliwienie realizacji wolontariatu za granicą osobom 50 +. Współdziałanie pomiędzy organizacjami wysyłającymi i przyjmującymi wolontariuszy, umożliwia wzbogacenie ich pracy poprzez wymianę dobrych praktyk, promowanie aktywności wśród osób starszych i podkreślanie udziału seniorów jako źródła mądrości i doświadczeń z których społeczeństwo może czerpać większe korzyści. Jest też okazją do stworzenia trwałej współpracy europejskiej pomiędzy nimi.


General information about the project (English) >>>

Krótki opis projektu >>>

Wizyty w Polsce >>>

Wizyty w Holandii >>>

Działania lokalne >>>

Konkurs fotograficzny >>>

Informacje o organizacji partnerskiej >>>

Galeria zdjęć >>>


'This project has been funded with support from the European Commission. This pages reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.'

Engine by Piotr Skowronek