Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna

Informacje o organizacji partnerskiej


Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO) jest stowarzyszeniem (NGO) działających na rzecz seniorów w Holandii. Reprezentuje prawie 400 tysięcy seniorów. Głównym celem ANBO jest zapewnienie niezależności i obrona interesów społeczności 50+.ANBO służy seniorom różnego rodzaju pomocą, oferuje swoim członkom szereg działań informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Dąży do społecznej integracji i zaangażowania seniorów - zarówno rodowitych Holendrów jak i przedstawicieli mniejszości narodowych. Podejmuje wysiłki w celu pełnego uczestnictwa osób starszych w społeczeństwie. ANBO - ma lokalne oddziały na terenie całego kraju zajmujące się organizacją miedzy innymi: spotkań informacyjnych i edukacyjnych, przygotowywaniem kursów różnego rodzaju, wycieczek - w tym rowerowych. Zajmuje się także indywidualnym doradztwem dla seniorów (m.in. z zakresu kwestii podatkowych, prawnych, rozwiązywania życiowych problemów), rzecznictwem w celu poprawy materialnych, społecznych i kulturalnych warunków życia seniorów (np. poprzez ocenę zakresu działania firm opieki zdrowotnej, ich jakości i dostępności dla osób starszych). Udziela także rabatów swoim członkom na kulturalne, edukacyjne i sportowe imprezy, jak również dąży do zapewnienia im dostępu do jak najlepszych a zarazem niedrogich produktów i usług.

ANBO - jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych: FNU, AARP Global Network, NPCF, Wiek Europy.

Więcej informacji o organizacji partnerskiej można znaleźć na stronie wwww ANBO: kliknij tutaj!


Engine by Piotr Skowronek