Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna

"POLAK, WĘGIER - DWA BRATANKI"

- "Pole and Hungarian - two good friends"

"Polak, Węgier - dwa bratanki" to projekt realizowany przez nasze Stowarzyszenie we współpracy z węgierską organizacją seniorską Tan-Folyam Oktatási és Kulturális Egyesület w ramach akcji "Projektów Wolontariatu Seniorów" Programu Sektorowego Grundtvig "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - LLP).

Program "Uczenie się przez całe życie" ma na celu oferowanie różnych możliwości edukacyjnych osobom w każdym wieku i ułatwianie im kształcenia formalnego i nieformalnego.

Projekty Wolontariatu Seniorów są realizowane w postaci dwuletniej współpracy dwóch organizacji partnerskich z krajów europejskich, której głównym celem jest umożliwienie realizacji wolontariatu za granicą osobom 50 +. Współdziałanie pomiędzy organizacjami wysyłającymi i przyjmującymi wolontariuszy, umożliwia wzbogacenie ich pracy poprzez wymianę dobrych praktyk, promowanie aktywności wśród osób starszych i podkreślanie udziału seniorów jako źródła mądrości i doświadczeń z których społeczeństwo może czerpać większe korzyści. Jest też okazją do stworzenia trwałej współpracy europejskiej pomiędzy nimi.

Dla Akademii "Polak, Węgier - dwa bratanki" to trzeci projekt wolontariatu międzynarodowego, który realizujemy. Nasi seniorzy mieli już możliwość uczestniczyć w pracach na rzecz organizacji holenderskiej i niemieckiej oraz gościć seniorów-wolontariuszy z tych krajów. Mamy nadzieję, iż także współpraca z węgierskim partnerem będzie owocowała w wiele ciekawych doświadczeń.General information about the project (English) >>>

Krótki opis projektu >>>

Działania lokalne >>>

Wizyty wolontariuszy w Polsce >>>

Wizyty wolontariuszy na Węgrzech >>>

Blog projektowy >>>

Informacje o organizacji partnerskiej >>>Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Engine by Piotr Skowronek