Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna

Otwarta brama/Open Gate

Wehikuł czasu Time maschine
Pedałuję do tyłu
widzę dziewczę
ni brzydkie, ni piękne,
ale hoże, uśmiechnięte.

Wracam,
a tu zmarszczka
Jedna, druga, trzecia
i już nie liczę,
oczy matowe,
włosy płowe,
a słońce jednakowo świeci,
a drzewa jednakowo się zielenią
i śpiewają ptaki:
że wszystko dla Ciebie!

Odnajduj w chwilach radość,
a w radości siebie,
dzień nie musi być byle jaki,
taki, siaki i nijaki
"Otwarta Brama"
nie otwiera się sama!
I'm pedaling backwards
I see a girl
Neither ugly, nor beautiful
But lively, smiling.

I go back
And what do I see - a wrinkle
One, another, yet another one
I don't count them anymore,
Eyes are dull,
Hair is flaxen,
But the sun shines equally,
Trees turn green alike
And the birds are singing,
That everything is for you!

Find joy in the moments,
In the joy - find yourself
The days don't have to be the same
So-so, nondescript, shapeless
"Open Gate"
Won't open by itself!


Danuta CieślikOficjalna strona projektu / Official web-page: http://opengate.felk.cvut.cz


Opis projektu/ Project description >>>

Uczestnicy projektu/ Participant list >>>

Spotkania międzynarodowe / International meetings >>>

Teksty i prezentacje / Texts and presentations >>>

Syllabusy/ Sillabus >>>

Zdjęcia/ Gallery >>>


‘This project has been funded with support from the European Commission. This pages reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.’

Engine by Piotr Skowronek